Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 15.9.2020

2.Korinťanom 4,7-18
7 Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. 8 Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; 9 sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme; 10 Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. 11 My živí, ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na smrteľnom našom tele. 12 A tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. 13 Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, – aj my veríme, a preto aj hovoríme, 14 lebo vieme, že Ten, kto vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom a postaví nás s vami. 15 Veď všetko toto deje sa pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť čím viacerých na slávu Božiu. 16 Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 17 Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, 18 keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.

Poklad v hlinených nádobách. Text sa začína vetou: „Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme.“ Aké úžasné poverenie máme?! Akú výnimočnú službu – kázať Ježiša Krista, ktorý je obrazom Boha! Ako veľmi nám dnes chýba kázanie o sláve Božej! Tí, ktorí sa to odvážia, musia byť autentickí. A takí sú len tí, ktorí videli Jeho tvár. Keďže „Boh zažiaril v našich srdciach“, máme vzácny poklad. Vďaka nemu prežívame nepredstaviteľné veci, ktoré apoštol opisuje pomocou protikladov: „Sme sužovaní, ale nie stiesnení, sme prenasledovaní, no nie opustení, sme zmietaní, no nehynieme, nosíme na tele Ježišovo zomieranie“ a zároveň sa na nás zjavuje Ježišov život. Tieto antagonizmy poukazujú na veľké tajomstvo – „poklad skrytý v hlinených nádobách“. Boh nám to dáva prežívať kvôli tým, ktorým slúžime, aby uverili a prežívali to isté. Cieľom je ohromné a všeobecné vďakyvzdanie v zmysle slov Písma: „Rozhojnená milosť rozmnoží vzdávanie vďaky Bohu.“ O to sa v našich spoločenstvách usilujme, preto nás apoštol posmeľuje a radí: ,,Preto neochabujme! …nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“
Modlitba: Bože, chceme klesnúť pred Tvojou slávou na kolená. Prosíme, zjav nám Svoju tvár viac a viac. Daj nám vieru, že je možné vnímať Ťa duchom a daj nám to vnímanie. Veď nás životom, nech nezlyháme v žiadnom protivenstve. Amen.
Pieseň: ES 665
Autor: Marián Bodolló

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. 1.Mojžišova 12,4
Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Galaťanom 3,7

Galaťanom 5,22-26 :: Modlíme sa za: Švedlár (Ko)