Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.10.2020

Jeremiáš 15,10.15-21
10 Beda mi, matka moja, že si ma zrodila, muža sporu a sváru pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani mne nepožičiavali, predsa ma všetci preklínajú.
15 Ty to vieš, Hospodine; rozpomeň sa na mňa a ujmi sa ma, pomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch a nenič ma tým, že im zhovievaš. Vedz, že pre Teba znášam pohanenie. 16 Keď sa vyskytli Tvoje slová, zjedol som ich, Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností. 17 Nesedával som v kruhu žartujúcich a nejasal som; pre Tvoju ruku sedím osamelý, lebo si ma naplnil svojím hnevom. 18 Prečo musí byť moja bolesť ustavičná a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Chceš byť voči mne ako klamný potok, voda, na ktorú sa nedá spoľahnúť? 19 Preto takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou, ak budeš vyslovovať iba to, čo je vzácne, a nie podlé, budeš akoby mojimi ústami! Nech sa oni obrátia k tebe, ale ty sa k nim neobracaj! 20 A urobím ťa pre tento ľud pevným bronzovým múrom; keď budú bojovať proti tebe, nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa – znie výrok Hospodinov. 21 A vytrhnem ťa z rúk zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov.

Jeremiášova úzkosť. Občas sme náchylní k výrokom, ktoré počujeme i z Jeremiášových úst: „Radšej som sa nemal ani narodiť!“ Ľud neprijímal jeho proroctvá a napomínania. Často utŕžil za napomínania ľudu aj bitku a rôzne slovné útoky. Je mu smutno, jeho duša je utrápená. Obhajuje sa tým, že stále robil to, čo mu Boh prikázal, zvestoval Slovo, ktoré mu Boh hovoril a výsledok predsa nevidno. V jeho sťažnosti je odkaz aj pre nás. Dnes máme slobodu prejavu; dokážeme niesť zvesť evanjelia k ľuďom? Keď máme vhodnú príležitosť, sme ochotní rozprávať o Ježišovi Kristovi a Jeho láske? Alebo mlčíme, lebo sa hanbíme priznať k Nemu a vo svojom vnútri si myslíme, že naše slová nebudú prijaté? Rozmýšľajme, koľkokrát sme mohli svedčiť o našom Spasiteľovi a mlčali sme…! Boh odpovedá na prorokovu sebaľútosť spoľahlivým uistením, ktoré nie je určené len Jeremiášovi, ale aj nám všetkým. ON sa chce o nás starať, chce nám dať všetko, čo potrebujeme, chce stáť vždy pri nás. Aj vtedy, keď naše svedectvo neprijímajú. Čo môže byť pre veriaceho človeka povzbudivejšie, ako zasľúbenie, ktoré tu čítame: „…lebo ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa znie výrok Hospodinov!“? Naše je svedectvo – je zmena ľudí. On má moc zachrániť! Verme, že použije aj naše slabé svedectvo na spásu ľudí!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že si s nami. Najmä vtedy, keď hovoríme v Tvojom mene Tvoje slová. Prosíme Ťa, dávaj nám častejšie zažiť vedomie Tvojej prítomnosti a povolanie hovoriť Evanjelium. Daj nám srdce ochotné to robiť. Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Július Lalik

Nedrieme, veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Žalmy 121,4
Ježiš Kristus vás bude upevňovať až do konca. 1.Korinťanom 1,8

Rimanom (14,20b-15,1)15,2-6 :: Modlíme sa za: Vrbové (Ba)