Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.6.2020

1.Kráľov 3,16-28
16 Vtedy prišli ku kráľovi dve neviestky a postavili sa pred neho. 17 Jedna z nich povedala: Ó, pane môj, ja a táto žena bývame v jednom dome. A ja som porodila pri nej, v dome. 18 Potom, na tretí deň po mojom pôrode, porodila aj táto žena, a boli sme spolu. Nik iný nebol s nami v dome; jedine my dve sme boli v dome. 19 V noci však syn tejto ženy zomrel, lebo ho priľahla. 20 Uprostred noci vstala, a kým tvoja služobnica spala, vzala odo mňa môjho syna, priložila si ho k prsiam, a svojho mŕtveho syna priložila k mojim prsiam. 21 Keď som ráno vstala nakojiť si syna, hľa, bol mŕtvy. Ale keď som sa naň ráno dobre pozrela, nebol to môj syn, ktorého som porodila. 22 Nato druhá žena povedala: Nie! Môj syn je živý, a tvoj syn je mŕtvy. Ale ona hovorila: Nie! Tvoj syn je mŕtvy, a môj živý! Tak sa vadili pred kráľom. 23 Kráľ povedal: Táto vraví: Tento živý je môj syn, a tvoj syn je mŕtvy. Aj druhá tvrdí: Nie! Jej syn je mŕtvy, a môj živý. 24 Kráľ rozkázal: Vezmite meč! Priniesli meč pred kráľa, 25 a ten pokračoval: Rozotnite živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej. 26 Nato žena, ktorej syn bol ten živý, obrátila sa na kráľa, lebo sa pohlo jej vnútro pre jej syna: Ó, pane môj, dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho! Ale tamtá nástojila: Nech nebude ani moje, ani tvoje! Rozotnite! 27 Vtedy kráľ rozhodol: Dajte tejto živé dieťa a nezabíjajte ho, ona je jeho matka! 28 Celý Izrael sa dopočul o rozsudku, ktorý kráľ vyniesol, a báli sa kráľa, lebo videli, že v ňom je Božia múdrosť na prisluhovanie práva.

Vyzbrojený darom. Hneď ako si kráľ Šalamún od Hospodina žiadal múdrosť, začala sa prejavovať v jeho každodennom živote. V prípade dvoch žien existuje iba tvrdenie proti tvrdeniu. Chýbajú svedkovia. No celý prípad rieši mimoriadna kráľova múdrosť a šikovnosť. Áno, v Šalamúnovi zasadol na izraelský trón výnimočný človek, vyzbrojený zvláštnou mocou a múdrosťou. – – Čím sme vyzbrojení my? Akým darom si bol obdarovaný? Ako ho uplatňuješ v každodennom živote? Nezakopávaš hrivny a talenty, ktorými ťa obdaroval náš dobrý Pán? Apoštol Pavol hovorí, že „máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný“ (R 12,6-8). A pamätajme: „vždy smieť Mu slúžiť a neochabnúť, tú milosť verným Boh dáva len.“
Modlitba: Bože, ďakujeme za Tvoje dary. Ďakujeme, že sme tiež darom, ktorý chceš dať tomuto svetu, aby bol plný Tvojho dobra. Daj nám múdrosť, aby sme vedeli rozlíšiť, aké dary máme rozvíjať, aby si bol oslávený. Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Jozef Pacek

Či ti to nezapríčinilo tvoje odpadnutie od Hospodina, tvojho Boha, keď ťa viedol cestou? Jeremiáš 2,17
Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Ján 8,31

2.Korinťanom 1,23-2,4 :: Modlíme sa za: Podlužany (Po)