Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 16.9.2020

2.Korinťanom 5,1-10
1 Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. 2 Lebo preto aj vzdycháme, túžobne si žiadajúc, aby sme si mohli obliecť svoj príbytok z neba, 3 lebo veď potom skutočne budeme oblečení, nie nahí. 4 Lebo my, ktorí sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nechceme byť zoblečení, ale oblečení, aby život pohltil smrteľné. 5 A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha. 6 Sme teda vždy dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, 7 lebo žijeme vierou, a nie videním! 8 Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. 9 Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní. 10 Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.

Keď bude stan zborený. Naše telo je z pohľadu apoštola Pavla stanom, ktorý je postavený len dočasne. Roky z neho vyťahujú upevňovacie kolíky, takže jedného dňa bude zborený. My však máme kam ísť – Boh nám pripravil príbytok, ktorý už nebude provizóriom, ale večným domovom. Apoštol Pavel mal túto istotu rovnako, ako ju máme i my – a predsa poznal úzkosť pred posledným krokom, ktorým vykročíme von zo „zboreného stanu“. Ako by si želal, aby sa nemusel v umieraní zbaviť toho, čo má, aby cez neho bolo prehodené „nebeské telo“, aby sa dožil príchodu Pána. V tom bol tiež ako my. Aj ako veriaci ľudia máme strach zo všetkého toho, čo bude sprevádzať naše „vysťahovanie“. Nie sme žiadni hrdinovia a je pravda, že to Pavel vyznáva za seba i za nás: „Vzdycháme pod ťažkým bremenom, lebo nechceme, aby z nás bolo zoblečené naše pozemské telo“ (v. 4). Zápasíme o tento život, i keď vieme, že nás čaká omnoho krajší… Bojíme sa konca, i keď veríme v život večný – bez konca. Tejto rozporuplnosti nie sme ušetrení. No verím s apoštolom, že pre Boží život si nás pripravuje Duch Svätý, ktorý je nám daný. Ani v umieraní nie sme sami. Je s nami Božia moc.
Modlitba: Pane Ježišu, prosíme o živú vieru v Tvoje víťazstvo pre nás i o silu odovzdať sa v poslušnej viere do Tvojej milosti v živote i v smrti.
Pieseň: ES 672
Autor: Jozef Vereščák

Ucti si Hospodina zo svojho majetku. Príslovia 3,9
Požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho. Lukáš 6,35

Filemonovi 1-16(17-22) :: Modlíme sa za: Tekovské Lužany (Dn)