Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.4.2020

1.Korinťanom 15,29-34
29 Ináč čo robia tí, ktorí sa dávajú krstiť miesto mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nie sú kriesení, načo sa dávajú krstiť miesto nich? 30 Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? 31 Každý deň umieram, ako že ste vy, bratia, moja chvála v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 32 Že som sa v Efeze boril so šelmami ako ostatní ľudia, čo mi to osoží? Ak mŕtvi nie sú kriesení, tak potom: Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. 33 Nedajte sa klamať! Zlé reči kazia dobré mravy. 34 Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte; veď na vaše zahanbenie hovorím, že niektorí nepoznajú Boha.

Pravé kresťanstvo – cesta od konzumu k sebaobeti. Vzkriesenie je pre náš život najdôležitejšou udalosťou. Bez neho by bolo všetko zbytočné. Boli by sme len zvieratkami, ktoré si snažia odtrhnúť kus zábavy a plytkého šťastia pre pár desaťročí na zemi. Alebo už nimi sme? Dokážeme obetovať Večnosť kvôli úspechu na zemi? Alebo obetovať pozemský život, aby sme získali ten Večný? (Jn 12,25). Prvým krokom je, že sa sústredíme na momentálne potešenie, alebo myslíme na zajtrajšok? – – Včera sa hral na MS v hokeji dôležitý zápas. Mohol som ho pozerať do noci a dnes by som bol vyčerpaný a nemohol by som teraz slúžiť Pánovi písaním. Moje telo – moje zvieratko – ma ťahalo k televízii, ale našťastie Duch Svätý posilnil vo mne to „večné“. Stratil som dve hodiny eufórie, ale dnes– namiesto „kocoviny“ prežívam hlbokú radosť s Ním. – – Pavol sa rozhodol ešte jednoznačnejšie, ako ja. V čom nachádzal silu? Vo vzkriesení! Nie v zákone! Nie v hroziacom biči, ale v Kristovi, ktorý o Sebe povedal: „Ja som život!“ – a premohol smrť Vzkriesením, ktoré aj v nás môže oživiť ducha a spôsobiť dobrý a obetavý život. Prajem všetkým, aby zažívali živú nádej, ktorá pomáha konať dobro za cenu sebaobeti a skutočnú radosť zo vzkriesenia, ktorá je silnejšia a hodnotnejšia, než akákoľvek zábava a konzum.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že dávaš väčšiu a hlbšiu radosť, ako tento svet. Prosíme, udržiavaj nás v prvej láske k Bohu, aby sme nepotrebovali zbytočné a ničiace zábavy, ale aby sme radostne žili Tvoj život a aby sa to páčilo mnohým. Amen.
Pieseň: ES 696
Autor: Peter Dubec

Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš. Žalmy 71,3
Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre Svoje nebeské kráľovstvo. 2.Timotejovi 4,18

Lukáš 24,36-47 :: Modlíme sa za: Lišov (Ho)