Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 17.8.2020

Marek 7,17-23
17 Keď potom odišiel od zástupu do domu, spýtali sa Ho učeníci: Čo je to za podobenstvo? 18 Povedal im: Či aj vy ste takí nerozumní? Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť človeka, čo zvonku vchádza do neho? 19 Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý. 20 Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. 21 Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 22 cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. 23 Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.

Učme sa rozprávať. Delenie mäsa na čisté a nečisté Pán Ježiš zmenil. Učeníci to nechápali, pretože celý život prežili v tom, že je jedlo, ktoré môžu a ktoré nemôžu jesť. Odvtedy prešlo skoro 2000 rokov a my sa stále tvárime, že Ježišovým slovám nerozumieme. Kvôli štíhlej a krásnej postave si ľudia znovu začali dávať pozor na to, čo jedia. Kontrolujú sa, dodržiavajú všelijaké diéty, vysadzujú z jedálnička rôzne druhy potravín a precízne si to strážia. Čo však z úst vychádza, to akoby dnes nikto nekontroloval. Aj úprimne veriacim ľuďom sa stane, že dokážu v hneve preklínať, nadávať, haniť druhého človeka, obviňovať i ponižovať. Pritom si vôbec neuvedomujú, že sa tým poškvrňujú. Darmo sa naoko správame ako zbožní ľudia, sedíme v kostole v prvých laviciach, keď si nevieme ustrážiť vlastný jazyk?! Nevieme sa rozprávať. Aj nesúhlas, aj nespokojnosť, aj iný názor sa dá vyjadriť slušne, bez prehnaných emócií a normálnym slovníkom, v ktorom neznevážime iného. Skúsme si dnes na to spomenúť, keď sa nazlostíme, alebo keď nás niečo, či niekto „vytočí“! Pretože, ak z nás vychádzajú zlé myšlienky, podvody, klamstvá…, to všetko nás poškvrňuje a zároveň tým znevažujeme aj nášho Pána. A skúsme sa aj navzájom napomínať.
Modlitba: Postav stráž, ku našim perám, Pane, nech nehovoríme veci, ktoré sa Ti nepáčia. Postráž aj naše prsty, aby sme nepísali slová, čo nie sú podľa Teba. Amen.
Pieseň: ES 547
Autor: Jaroslav Petro

Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Zachariáš 8,23
Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. Skutky apoštolov 2,46-47

Rimanom 11,1-12 :: Modlíme sa za: Spišská Belá (Ta)