Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.10.2020

19. nedeľa po Svätej Trojici
Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený. Jeremiáš 17,14

Jakubov 5,13-16
13 Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. 14 Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom. 15 A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. 16 Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.

Rozličné napomenutia – to je nadpis nášho textu. A majú spoločného menovateľa: spoločenstvo. Spoločenstvo s Bohom a spoločenstvo s veriacimi. Viera sa nedá pestovať osamote. Čokoľvek sa deje, potrebujeme Boha a ľudí. Vo vzťahu k Bohu: prosbu a chválu. A vo vzťahu k ľuďom: dôveru, že sú tu pre nás a snažia sa nám pomôcť. – Koľkokrát si bol so svojím trápením sám? A koľkokrát si upadol do zúfalstva, že tu nie je nikto, kto by ti pomohol, kto by sa zastavil a venoval ti aspoň chvíľku?! A tak si zostal zatrpknutý, uzavretý, mrzutý. A žiješ v domnienke, že ťa nikto nemá rád a že si na všetko sám. Ak sa tak cítiš, Jakub ti ponúka recept: Zavolaj Bohu – modli sa! Zavolaj ľuďom – áno, zdvihni telefón a zavolaj si priateľov, ľudí zo zboru (neboj sa, Pán ti pošepne koho, lebo vopred pripravil človeka, ktorý ti má pomôcť!) a zdôver sa im, otvor pred nimi svoje srdce! Uvidíš, že sa ti uľaví. Pán Ježiš nás povolal, aby sme tu boli jedni pre druhých. Stačí len zavolať. Skús to!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás pretváraš na Kristovo telo. Ako si údy pomáhajú navzájom, aj nás vedieš Svojím Duchom, aby sme si pomáhali. Prosíme, pripravuj nám miesto služby. Pripravuj nás, aby sme s radosťou poslúžili, ale si aj nechali pomôcť. Amen.
Pieseň: ES 531
Autor: Mária Popič

Poslušnosť je lepšia než obeta. 1.Samuel 15,22
Pavol píše: Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala ku všetkým. Preto sa z vás radujem. Rimanom 16,19

Marek 2,1-12 :: Žalmy 119,121-128 :: Efežanom 4,22-32 :: Modlíme sa za: Východná (Lo)