Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 18.4.2020

1.Korinťanom 15,35-49
35 Ale niekto povie: Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu? 36 Ó, nemúdry! Čo ty rozsievaš, neožije, ak neodumrie. 37 A keď rozsievaš, nerozsievaš telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, ako príde, pšeničné alebo nejaké iné. 38 A Boh mu dáva telo, aké sám chce, a každému semenu jeho vlastné telo. 39 Nie je každé telo to isté telo; veď iné je telo ľudské, iné telo zvieracie, iné zase telo vtáčie a iné rybie. 40 Sú aj nebeské telá, sú aj zemské; ale iný je lesk nebeských a iný zemských; 41 iný je lesk slnka, iný mesiaca a iný hviezd; veď leskom líši sa hviezda od hviezdy. 42 Tak aj pri zmŕtvychvstaní. Rozsieva sa porušiteľné, vzkriesené je neporušiteľné; 43 rozsieva sa neslávne, vzkriesené je slávne; rozsieva sa slabé, vzkriesené je silné; 44 rozsieva sa telo telesné, vzkriesené je telo duchovné. Lebo ako je telesné telo, tak je aj duchovné. 45 Tak je aj napísané: Adam, prvý človek, stal sa živým tvorom, posledný Adam oživujúcim Duchom. 46 Nie je však skôr duchovné, ale telesné, a len potom duchovné. 47 Prvý človek bol zo zeme, zemský, druhý človek je z neba. 48 Aký je ten zemský, takí sú aj ostatní zemskí, a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. 49 A ako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského.

„Tela vzkriesenie“ – ale akého tela? Niektorí si vzkriesenie predstavujú zvláštne: že Boh pospája naše staré telá z práchnivých kostí a ďalších zvyškov. Fyzika Newtona takto provokovali: „Ako by sa dali oddeliť pozostatky ľudí od zeme?“ On premiešal železné piliny s hlinou. Potom priblížil magnet a k tomu hneď priletel len kov. Prekrásna ilustrácia Božej moci! Použil by som ju pri podobenstve o kúkoli (Mt 13,24-30; 36-42). Ale Boh to urobí inak. Namiesto obnovy starého tela dá nové. Podstatne iné. Musí. Aby nám bolo lepšie. Vôbec by ma netešilo, keby som dostal do Večnosti to, ktoré mám teraz. Teším sa na nové, duchovné telo. Krajšie. Dokonalejšie. Trvanlivejšie. Bez kazov a chorôb. Zato s mnohými možnosťami, o ktorých teraz iba snívame. Hlavné bude, že už nebude odporovať duchu, ako toto telesné. – – Istý obrátený domorodec sa trápil: „Beda mi, mal som len jednu čiernu dušu, teraz mám aj bielu a bijú sa vo mne.“ To je znak duchovného života. Ak vnímame v duchu radosť z Božieho zákona, ale hriech v údoch nás strháva inde (R 7,22-23), sme duchovne živí. Vieme, že telo a duch si navzájom odporujú (G 5,17). Ak sa chceme vyhnúť skaze, musíme nechať zvíťaziť ducha (G 5 a R 8). Potom sa budeme radovať z večnosti, čo príde a nebudeme smútiť za časnosťou, ktorá zanikne. – – Prosme Boha, aby nás posilnil na vnútornom človeku!
Modlitba: Prosíme, Bože, posilni nás na vnútornom človeku. Na duchu, ktorý Ťa miluje a chce plniť Tvoj zákon. Prosíme, pestuj v nás Tvoje ovocie Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Amen.
Pieseň: ES 685
Autor: Peter Dubec

Aj bocian pod nebom pozná svoj čas; hrdlička, lastovička a žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, ale môj ľud nepozná Hospodinov právny poriadok. Jeremiáš 8,7
Ježiš Kristus vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil Svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Títovi 2,14

Lukáš 24,1-12 :: Modlíme sa za: Lopúchov (Šz)