Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.1.2020

2. nedeľa po Zjavení
Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16

Ján 2,1-11
1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. 5 Matka povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie. 6 Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šesť kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. 7 I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. 9 Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha 10 a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) už upili, (dá) horšie, ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. 11 Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.

Poslušnosť. Keď premýšľam nad veľkosťou moci Pána Ježiša, vždy prídem na koniec svojich možností a uvedomím si, že ju nedokážem opísať. V galilejskej Káne sa tiež prejavila Jeho moc zázračným spôsobom. Premenil vodu na víno. Prvý zázrak vo chvíli, keď na takej významnej udalosti, akou bola svadba, došlo k nelichotivej situácii. Bolo by vážnou urážkou, keby svadobčanov nebolo čím pohostiť. Predchádzalo tomu však malé napätie. Mária poprosila Ježiša o pomoc v tejto komplikovanej situácii. Napriek tomu, že On reagoval nečakane – povedal, že ešte neprišla Jeho hodina – Mária nenaliehala, ale vo svojej múdrosti povedala obsluhujúcim, aby urobili všetko, čo im Pán Ježiš povie. Nerobila paniku, stres, žiadne scény. Jednoducho vyzvala kompetentných k tomu, aby poslúchli. Aj nás môže prečítaný text viesť k poslušnosti. Pána Ježiša sa predsa oplatí poslúchať, aj napriek tomu, že nie vždy rozumieme tomu, čo robí. Opísaný zázrak hovorí o Božej moci nad prírodou. Z vody bolo víno. Víno z hrozna, ktoré nikdy nikde nerástlo! Nie je to úžasná prezentácia Božej moci? Nechajme premieňať aj náš život mocou Božieho Syna! Keď On vodu premenil na víno – a dobré víno! – určite si bude vedieť poradiť aj s premenou nášho života. Musíme byť však pripravení poslúchať. Si dnes pripravený poslúchať Pána Ježiša?
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že prinášaš premenu. Potrebujeme premenu srdca, lebo vidíme, že naše hriechy sú zlé. Daj nám to ešte jasnejšie precítiť, nech silne túžime po Tebe, lebo len Ty nás dokážeš očistiť. Očisťuj a premieňaj nás. Amen
Pieseň: ES 464
Autor: Ľubica Vařáková

Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten si zachová dušu pre život. Ezechiel 18,27
Pavol píše: Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. 1.Timotejovi 1,15

1.Korinťanom 2,1-10 :: Žalmy 133 :: Jeremiáš 14,1(2)3-4(5-6)7-9 :: Modlíme sa za: Evanjelické základné školy