Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.10.2020

Jeremiáš 17,5-13
5 Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. 6 Bude sťa borievka na púšti, a neuzrie dobro, ktoré príde; bývať bude na spáleniskách púšte, v krajine soľnatej a neobývanej. 7 Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. 8 Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. 9 Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná? 10 Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. 11 Podobný jarabici, ktorá znáša vajcia, ale nevysedí, je ten, čo neprávom získava bohatstvo; musí ho opustiť v polovici života, takže nakoniec bláznom ostáva. 12 Trón slávy, vyvýšený od počiatku, je miesto našej svätyne. 13 Ty nádej Izraela, Hospodine! Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu. Tí, čo sa odvracajú od Teba, zapísaní budú do zeme, lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.

Tajomstvo úspechu. Novinári sa „úspešných“ často pýtajú na tajomstvo ich úspechu. Spolu potom rozoberajú rôzne predpoklady, ktorých naplnenie môže človeka priviesť k cieľu. Neuvedomujú si však, že jednak podobné recepty nie vždy fungujú, a jednak, že úspech dosiahnutý vlastnými silami nie je trvalý. Zanikli ríše cisárov i veľdiela tých, ktorí si mysleli, že budujú večné hodnoty. A, hľa, kde sú teraz?! Naopak, cirkev je tu stále. Viete si však predstaviť, že by učeník Peter bol schopný „manažér“, ktorý by to s misiou poriadne „rozbehol“? Možno by sa mu istý čas aj darilo, no určite by tu cirkev dnes nebola. Tú založil Pán Ježiš Kristus na úplne inom základe – na Bohu, ktorý sám buduje cirkev. Pán Ježiš počas Svojho života pripravoval učeníkov na ich budúcu apoštolskú úlohu. Jeho škola však nebola školou ohnivého kázania, misijných fígľov, či psychológie davu! Bola to škola dôvery v nebeského Otca. Sám sa podriaďoval Jeho vôli a učeníkov poslal kázať bez mešca, palice, či obuvi (L 10), a to len preto, aby sa naučili dôverovať Hospodinovi. – – Aj nás dnes Jeremiáš učí, aby sme sa nespoliehali na seba ani na iných ľudí, ale len na Pána Boha. Nie svojim schopnostiam a múdrosti, či ľuďom teda zverme našu cirkev, rodiny a svoje životy, ale Pánu Bohu, ktorý má aj s nami Svoj plán a úspešne nás dovedie k cieľu, ak sa Ním necháme viesť.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že všetko vieš a si dokonale dobrý. Ďakujeme, že Ti preto môžeme úprimne veriť a nechať sa viesť ku skutočným úspechom, ktoré pretrvajú dlhšie ako svet. Amen.
Pieseň: ES 484
Autor: Štefan Kiss

Hospodin vyslobodzuje väzňov. Žalmy 146,7
Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ján 8,36

2.Mojžišova 15,22-27 :: Modlíme sa za: Vysoké Tatry (Ta)