Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.4.2020

1. nedeľa po Veľkej noci. Quasimodogeniti
(Ako práve narodené deti. 1.Petrov 2,2)
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa Svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petrov 1,3

Ján 20,19-29
19 V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! 20 Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. 21 Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. 22 A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. 23 Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im. 24 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. 25 Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím. 26 Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! 27 Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. 28 Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! 29 A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.

Po Veľkej noci. Keď prichádza poveľkonočné obdobie, máme naďalej túžbu nanovo prežívať všetky chvíle, ktoré sú spojené so vzkriesením Pána Ježiša. Stojíme pred zatvorenými dverami? Učeníci sa báli. Aj my sa bojíme? Naše dnešné problémy sú celkom iného charakteru. Nás trápi, čo bude zajtra, či nedostaneme výpoveď v práci, či sa nám nerozpadne manželstvo, či budeme úspešní, či náš zdravotný stav sa zmení, či zvládneme uniesť to všetko, čo na nás naložili… Je ľahšie niečo zatvoriť, odizolovať sa, uzatvoriť sa do seba, nechať to tak. Zatvorené dvere nám predstavujú zatvorené srdcia. Dnes mnohí ľudia zatvárajú svoje srdce nielen pred druhými, ale aj pred Pánom Ježišom. V prečítanom príbehu na druhej strane zažívame aj prekvapenie z opätovného stretnutia s Ježišom. Vnieslo im radosť do všetkých problémov a starostí, s ktorými v danej chvíli zápasili. Pán Ježiš sa postavil do stredu, a tým naznačil, že chce mať v našom živote najdôležitejšie miesto. Nie všetkým to stačilo. Tomáš potreboval čosi viac – dotyk viery. Evanjelium o vzkriesení prináša odpoveď na všetky naše otázky a premáha náš strach a naše obavy. Pán Ježiš nám aj dnes dáva pokoj, radosť aj dotyk, len ho užívajme! Aj v spoločenstve!
Modlitba: Pane Ježišu, vstúp so Svojím nebeským pokojom do nášho života a daj nám potrebnú silu.
Pieseň: ES 600
Autor: Viktória Lisáková

Úzkostlivo sa oňho staral, chránil ho ako zrenicu oka. 5.Mojžišova 32,10
Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Lukáš 12,32

1.Petrov 1,3-9 :: Žalmy 16 :: Izaiáš 40,26-31 :: Modlíme sa za: Považský seniorát