Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.6.2020

1.Kráľov 6,1-14
1 V štyristo osemdesiatom roku po vyjdení Izraela z Egypta, v štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv, ktorý bol druhým mesiacom, začal Šalamún stavať dom Hospodinov. 2 Dom, ktorý staval kráľ Šalamún Hospodinovi, mal šesťdesiat lakťov dĺžku, dvadsať šírku a tridsať lakťov výšku. 3 Predsieň pred hlavnou budovou chrámu mala dĺžku dvadsať lakťov v čele šírky domu; jej šírka bola desať lakťov pred budovou. 4 Na dome dal urobiť okná s kamennými rámami a mrežami. 5 K stene budovy dal zôkol-vôkol pribudovať prístavby – okolo stien budovy, okolo chrámovej siene a zadnej svätyne – a narobil zôkol-vôkol komory. 6 Spodná prístavba mala šírku päť, stredná šesť a tretia sedem lakťov; lebo nechal okolo domu zvonku výstupky bez zásahu do stien domu. 7 Keď stavali dom, stavali ho z hotových kameňov z lomu, takže pri stavbe domu nebolo počuť ani kladivo, ani sekeru, ani nijaký železný nástroj. 8 Vchod do spodnej komory bol po pravej strane domu. Točenými schodmi sa vystupovalo do strednej a zo strednej do tretej komory. 9 Tak postavil dom a dokončil ho. Potom pokryl dom cédrovými brvnami a doskami. 10 Postavil aj prístavby k celému domu. Ich výška bola päť lakťov. K domu ich upevnil cédrovým drevom. 11 Vtedy zaznelo slovo Hospodinovo k Šalamúnovi: 12 Čo sa týka tohto domu, ktorý staviaš: ak budeš žiť podľa mojich ustanovení a mojich právnych príkazov, plniť a zachovávať moje prikázania, takže sa budeš podľa nich správať, splním pri tebe to, čo som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi. 13 Budem prebývať uprostred Izraelcov a neopustím svoj izraelský ľud. 14 Tak vystaval Šalamún dom a dokončil ho.

Boh uprostred nás. Šalamúnovi sa dostalo veľkej cti, že mohol postaviť príbytok pre Hospodina. A hoci dodržal všetky miery a parametre, ktoré so stavbou súviseli, ešte stále to nebolo zárukou toho, že to bude naozaj Boží chrám. Že tam bude Hospodin naozaj prebývať. Boh ukladá Šalamúnovi a ľudu podmienku. Je tu Božie „AK“. On totiž nepotrebuje nádhernú katedrálu, aby bol so Svojím ľudom. Boh chce, aby Ho Šalamún nasledoval, poslúchal, aby „s Ním chodil“. To je zárukou Božej prítomnosti a požehnania. Boh zasľúbil Svoju večnú prítomnosť vo Svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý mal vzísť práve z rodu Dávidovho (2Sam 7,12-16). On je tu pre nás stále a bude až naveky (Zj 21,3). Boh túži byť s nami neustále. Či už v chráme, v našom domove, v práci, na každom jednom mieste. Túžime po tom aj my? Sme pripravení otvoriť Mu „dvere“ svojich sŕdc, počúvať Jeho volanie a príkazy a prijať Jeho zasľúbenia?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že chceš byť stále s nami. Odpusť, že niekedy máme radšej spoločnosť temna, než Teba. Pripomínaj sa nám vždy, keď sa Ti vzďaľujeme a priťahuj nás do Svojho náručia. Amen.
Pieseň: ES 486
Autor: Miroslava Marčeková

Pán hovorí: Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Žalmy 32,8
Pochopte, čo je Pánova vôľa. Efežanom 5,17

Jeremiáš 20,7-11 :: Modlíme sa za: Polichno (No)