Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 19.7.2020

6. nedeľa po Svätej Trojici
A teraz takto hovorí Hospodin, tvoj Stvoriteľ: Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Izaiáš 43,1

Matúš 28,16-20
16 Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, 17 a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. 19 Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.

Dynamické kresťanstvo. Často, keď čítam viaceré slová Pána Ježiša, podobné týmto, prepadne ma pocit, že naše (aj moje) kresťanstvo je príliš statické. Kresťanstvo, kde sme sa uspokojili s tým, kde sme a s výhodami, ktoré nám prináša. Udržiavame v našich zboroch určitú „klímu“ a dúfame pritom, že zbory nebudú stagnovať, ale každoročné štatistiky budú celkom prijateľné. Zavreli sme sa za múry našich kostolov a zostali sedieť v laviciach, ale aj v kreslách našich obývačiek bez záujmu o tých, ktorí sú „vonku“. – – Slová, ktoré Pán Ježiš povedal učeníkom tesne predtým, ako vstúpil na nebesia, sú však plné dynamiky. „Choďte“ – nezostaňte stáť na vrchu, nepozerajte bezradne, čo príde, nečakajte, že ľudia prídu za vami! Vy choďte za nimi! „Získavajte mi učeníkov!“ Neuspokojte sa s udržiavaním štatistík o krstoch alebo odučených hodinách! Nebudujte si svoju obľúbenosť, a tak si nezískavajte učeníkov pre seba, ale pre Pána Ježiša! – – Znie to príliš akčne a odvážne? Áno! Ale nesmieme zabudnúť na úplne posledné slová Pána Ježiša, kým bol na zemi: „Som s vami až do konca sveta.“ Sami zo seba by sme neurobili nič. On je nám zdrojom posilnenia skrze Svojho Ducha na naplnenie Jeho vôle.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že Ti záleží na každom človeku. Že chceš ísť aj skrze mňa zachraňovať. Odpusť, že Ti to často nedovolím, ale zaoberám sa svojimi vecami. Prosím, napĺňaj ma láskou ku strateným, ochotou a múdrosťou k misii. Amen.
Pieseň: ES 458
Autor: Miroslav Eštok

Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Žalmy 8,5
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Efežanom 2,10

Rimanom 6,3-8(9-11) :: Žalmy 89,20-53 :: 5.Mojžišova 7,6-12 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo Polárka