Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.3.2020

1.Korinťanom 12,31-13,7
12:31 Snažte sa však o vyššie dary! A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu!
13:1 A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 2 A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal – nič nie som. 3 A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. 4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; 5 nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, 6 neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; 7 všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.

Láska. Apoštol Pavel to vyznáva krásne a výstižne: „Čo by som ľudskými aj anjelskými jazykmi hovoril… čo by som vedel prorokovať… čo by som vedel všetky tajomstvá… a lásky by som nemal – nič nie som“. Vyznáva, že ak by nemal lásku, tak nie je ničím. Našou jedinou láskou – tou úplne dokonalou – má byť a je práve Pán Ježiš! Aj keď máme svoje manželstvá, vzťahy na akejkoľvek úrovni, napriek tomu má byť pre nás najdôležitejšia práve láska k Pánovi Ježišovi. On je tá prvá láska, ktorá nás pozýva do spoločenstva s Ním a my môžeme a máme na toto Jeho pozvanie reagovať! Reagujeme naň? A ako? Aj my sme dnes pozvaní k tomu, aby sme pod Kristove nohy zložili naše vlastné ego a vyznali, že sa chceme učiť Jeho láske, ktorá je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevystatuje sa, nie je sebecká“… Myslím si, že jedným z tých vyšších darov, o ktoré sa máme podľa apoštola Pavla snažiť, je práve Ježišova láska, ktorá je dokonalá a ponúka sa nám aj v dnešný deň. Vyznajme, že Pán Ježiš je Pôvodcom všetkého a modlime sa, aby nám pomohol milovať podľa Jeho príkladu lásky!
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že si tou pravou láskou. Prosíme, posilňuj v nás Tvoju prítomnosť. Keď sme Tvoju lásku ešte poriadne nezažili, daj nám ju zakúsiť. Keď sme zažili, veď nás k návratu. Amen.
Pieseň: ES 538
Autor: Ondrej Šoltés

Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Žalmy 94,15
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! Matúš 5,16

2.Tesaloničanom 3,1-5 :: Modlíme sa za: Kalná nad Hronom (Dn)