Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.4.2020

Marek 14,26-31
26 Potom zaspievali (pieseň) a vyšli na Olivový vrch. 27 I povedal im Ježiš: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce. 28 Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley. 29 Odpovedal Mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie! 30 Ježiš mu povedal: Veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. 31 On však tým väčšmi zdôrazňoval: Čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. Podobne hovorili všetci.

Pieseň života. Možno by sme radi počuli, akú pieseň spievali s Pánom Ježišom. Z Jeho slov cítime skôr napätie, očakávanie zlého diania. Ťaživú atmosféru vyvoláva i Ježišovo znepokojujúce: „Všetci sa pohoršíte… Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce.“ Len krátko predtým hovoril o Jeho vydaní do rúk nepriateľov, teraz zas o “bití pastiera“, „pohoršení“ aj o tom, ako sa všetci rozutekajú a opustia Ho. Za tým všetkým je ešte ťažšia skúška – Golgota. Všetko dianie pod Golgotou aj na nej je „veľmi smutná pieseň“, akoby pieseň smrti. No práve do týchto tónov smútku vložil Pán Ježiš začiatok inej, radostnej „piesne“. Piesne, ktorá v ľudstve už nikdy neprestane znieť: pieseň vzkriesenia. „Ale po Svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.“ Túto pieseň neumlčí ani slabosť, nechápavosť, či strach učeníkov. Svetom plným nenávisti a úskokov nepriateľov sa rozozvučí radostné evanjelium, ktorého sila nie je v ľuďoch, ale v Ježišovej úzkosti z utrpenia, v Jeho ťažkej a bolestivej smrti na kríži, v Jeho vzkriesení. Z temnej búrky bôľu a smrti vzchádza pieseň života. Zatiaľ ju počuje len ich Učiteľ, ktorý vidí za Svoju smrť, za Petrovu ľudskú slabosť: „…tri razy ma zaprieš“, aj za slabú istotu ostatných učeníkov. No dnes môže pieseň života počuť a spievať každý z nás.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si vykupiteľom. Ďakujeme, že len Ty jediný. Žiaden človek nemohol obstáť v konečnom zápase s hriechom a diablom, aby bolo vidieť, že jedine Ty si velebný Boh a jedine od Teba závisí náš život. Ďakujeme, že si dobrý. Amen.
Pieseň: ES 136
Autor: Alena a Dušan Kováčikovci

Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky. Žalmy 71,17
Simeon si vzal Ježiša do náručia a velebil Boha slovami: „Teraz, Pane, prepustíš v pokoji Svojho služobníka podľa Svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu.“ Lukáš 2,28-30

Jeremiáš 15,15-21 :: Modlíme sa za: Leštiny (Lo)