Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.6.2020

2.Timotejovi 3,1-9
1 Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. 2 Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, 3 neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, 4 zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. 5 Budú sa tváriť pobožne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. 6 Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami, 7 stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. 8 Ako sa Jannes a Jambres sprotivili Mojžišovi, tak sa títo protivia pravde. Sú to ľudia porušení na mysli a nespoľahliví vo viere. 9 Ale väčšmi sa už nebudú vzmáhať, lebo ich nerozumnosť bude taká zjavná všetkým, akou sa stala nerozumnosť tamtých.

Dôvod na zmenu. Ak niekto Božie Slovo považuje za prežitok, po prečítaní druhého verša musí pripustiť, že sa mýlil. Božie Slovo je viac než vysoko aktuálne. Prihovára sa nám do našich konkrétnych životných situácií a aktuálne vypovedá o časoch, ktoré prežívame: „Ľudia budú sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoši ako Boha.“ Našli sme sa v slovách 2. listu Timoteovi? Čo s tým urobíme? Dokážeme to zmeniť? Často rozprávame o tom, ako treba všetko zmeniť alebo ako by sa všetko malo zmeniť. Často však stačí málo. Stačí začať od seba. Pokúsme sa zmeniť niečo na sebe, a potom zistíme, že keď poukazujeme na druhých a ich chyby, mali by sme sa radšej zamyslieť nad tými svojimi. Odsúdiť druhého človeka je jednoduché. Priznať si vlastnú chybu a zlyhanie je horšie a omnoho ťažšie. Ježiš nás aj dnes vedie k tomu, aby sme najskôr pochopili samých seba a hriech, ktorý v nás je. Nedospejeme k pochopeniu, keď budeme pozerať na ostatných a budeme sa s nimi porovnávať. Ak sa porovnávame s ostatnými, naša pýcha vždy nájde väčšiu vinu na tých druhých.
Modlitba: Odpusť, Bože, že takéto zlé veci niekedy nachádzame aj u seba. Prosíme, Ty nám vládni Duchom Svätým, nech nepodliehame svojim hriechom, ani pýche. Daj nám obstáť v týchto náročných časoch a zachraňuj cez nás druhých. Amen.
Pieseň: ES 551
Autor: Emília Völgyiová

Srdce mi plesá v Hospodinovi. 1.Samuel 2,1
Nevideli ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy. 1.Petrov 1,8

1.Korinťanom 14,1-5.27-40 :: Modlíme sa za: Ostrá Lúka (Zv)