Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.6.2022

Galatským 5,1-15
1 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! 2 Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. 4 Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti. 5 Lebo my pomocou Ducha z viery očakávame nádej spravodlivosti. 6 V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku. 7 Dobre ste bežali! Kto vám zabránil naďalej poslúchať pravdu? 8 Toto prehováranie nie je od Toho, ktorý vás povoláva. 9 Trochu kvasu nakvasuje celé cesto. 10 Som presvedčený o vás v Pánovi, že si v ničom nezmeníte zmýšľanie. Kto však robí zmätok medzi vami, bude znášať trest, nech je ktokoľvek. 11 Ale bratia, prečo ma ešte prenasledujú, ak ešte hlásam obriezku? Veď tak je odstránené pohoršenie kríža. 12 Pre mňa, nech sa aj celkom okyptia, ktorí vás poburujú.  13 Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok. 14 Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. 15 Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili.

K akej slobode nás Ježiš oslobodil? Robiť si, čo chceme? Nie! – – 1. Sloboda od diablovho klamstva: „nie som dosť dobrý, aby ma Boh mal rád! Musím sa polepšiť!“ Snaha byť dosť dobrým nás prenasleduje aj v ľudských vzťahoch: Čo mám urobiť, aby si ma mal rád? Aby som nebol sklamaním pre rodičov? Aby som bol prijatý? Boh nemá podmienky. Galatskí, aj my si túto slobodu v Kristovi musíme pripomínať, upevňovať sa v nej. Boj o slobodu v duchovnej oblasti je rovnako dôležitý (ak nie viac), ako boj o slobodu fyzickú. Ľudia viac trpia vo vnútornej neslobode. Diablov plán je jasný: za každú cenu nás odlúčiť od Kristovej lásky. – – 2. Byť slobodní nerobiť zlo. Niekto vníma Božiu milosť, ako dovolenie k bezstarostnému konaniu hriechu: Veď Ježiš mi to odpustí! To nie je pravda! Keď sa nevieme vzoprieť hriechu, to ukazuje, že sme ním zviazaní. Áno, Ježiš odpúšťa, ale z našej strany by to bolo zneužívanie Jeho lásky, lebo tým znova vrážame klince hriechov do Ježišových rúk. – – Pavel nakoniec zdôrazňuje, že obriezka (ako vonkajší znak príslušnosti k izraelskému národu, a tak aj k zákonu Mojžišovmu) v nijakom prípade nie je vstupenkou do neba. „Naplnením zákona je láska“ (R 13,10) – viera sa teda má prejavovať mocou lásky. Bohu v konečnom dôsledku záleží len na tomto. Buďme slobodní od hriechu, ale „zviazaný“ láskou Ježišovou!
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že nás miluješ, aj keď sme zlí. Odpusť, že to buď nechceme prijať, alebo Tvoju dobrotu zneužívame. Veď nás Svojím Duchom, aby sme mysleli, cítili a konali Tvoju vôľu! Amen.
Pieseň: ES 236
Autor: Tibor Jančík

Hospodin na nás pamätá, žehná nás. Žalm 115,12
Čo máš, čo by si nebol dostal? 1.Korintským 4,7

Skutky apoštolov 1,12-26 •  Modlíme sa za: Levoča (TaS)