Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 2.8.2020

8. nedeľa po Svätej Trojici
Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Efežanom 5,8.9

Efežanom 5,8b-14
teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 9 Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; 10 skúmajte, čo je milé Pánovi, 11 a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. 12 Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti.
13 Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, 14 lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.

Žiť podľa povolania. S deťmi si niekedy zahráme hru: „Rob, čo hovorím!“ V tejto hre pokyny hovorím aj ich ukazujem. Lenže sem-tam urobím niečo iné, ako poviem. Kto sa viac sústredí na to, čo vidí, ako na to, čo počuje, urobí chybu a vypadáva z hry. Tu sa ukazuje, že viac dáme na to, čo vidíme, ako na to, čo počujeme. Naše kresťanské vyznanie je veľmi dôležité, ale ak ho nenasleduje aj príklad a ovocie života, budú to pre mnohých len prázdne slová a frázy. Pán Boh zmenil v Ježišovi status nášho života. Boli sme kedysi beznádejní hriešnici (tma), ale vo Svojom Synovi nás zachránil a urobil z nás ospravedlnených ľudí (svetlom). Zotrvajme v tejto Božej milosti a nevracajme sa k niečomu, čo bolo pre nás hanbou a potupou! Hľaďme na Pána Ježiša, ktorý je hoden nasledovania! Buďme príkladom hľadajúcim, blúdiacim, zúfalým a beznádejným. Čím sme Mu bližšie, tým viac sa vzďaľujeme zvodom hriechu a pokušeniam. Žime s Kristom!
Modlitba: Pane náš, prosíme Ťa, drž nás blízko Seba a pomáhaj nám byť odrazom Tvojho svetla. Amen.
Pieseň: ES 281
Autor: Marián Grega

Rozpomeň sa na dávne dni, uvažuj o rokoch dávnych pokolení, spýtaj sa svojho otca a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti. 5.Mojžišova 32,7
Pavol píše: Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Ježišovi Kristovi. 2.Timotejovi 1,13

Matúš 5,13-16 :: Žalmy 139 :: Ján 9,1-7 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo Tranoscius