Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.1.2020

1.Korinťanom 1,1-9
1 Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sostenes, 2 cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 4 Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, 5 že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, 6 len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, 7 takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. 8 On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

Život človeka preniká milosť. Pavol ju v úvode listu spomenie 3-krát. Čo to je? Predstavte si ju, ako dobro prichádzajúce k nám akosi mimochodom. Dnes to ľudia vidia ináč. Dobro je výsledkom vlastného úsilia. Stretávam namáhavo pracujúcich ľudí, ktorí v sebe živia sen o šťastí, ku ktorému sa raz dopracujú. Príde okamih a ich životná námaha splodí trvalú spokojnosť. A tak sa namáhajú. Usilujú sa o to, či ono. Predstava, že by k nim dobro prišlo len tak, samé od seba, bez ich pričinenia, je pre nich nepredstaviteľná. Navyše, ich vyhranená definícia dobra im bráni skutočné dobro vidieť. – – Pavol si už čo-to prežil. Oslepol, to ním otriaslo, potom sa mu zrak vrátil a v tej slepote a bezmocnosti sa stretol s Ježišom Kristom. Tie silné udalosti premenili jeho predstavy o dobre, šťastí a spokojnosti. V silnom zážitku stretnutia so Vzkrieseným sa mu zrazu vyjavil význam Ježišovho pozemského príbehu. Ježišov spôsob života, odhodlanie priniesť obeť, ktorá je prejavom záujmu, ktorá človeka uisťuje: Boh to so mnou myslí dobre. Praje mi. Dáva mi mnoho dobrého, i keď to nedostatkom viery nedokážem vidieť. Aj dnešné udalosti chcem vidieť optikou viery. Byť obohatený Ježišovým spôsobom života, smrťou a vzkriesením.
Modlitba: Prosím, Pane, nech vo mne Tvoja milosť prináša dobro prospešné pre moje okolie.
Pieseň: ES 490
Autor: František Korečko

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. Žalmy 32,2
Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista. 2.Korinťanom 5,17-18

5.Mojžišova 4,5-13 :: Modlíme sa za: Gemerská Panica (Ri)