Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.4.2020

1.Korinťanom 15,50-58
50 To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôžu dosiahnuť dedičstvo kráľovstva Božieho, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. 51 Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme, 52 razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. 53 Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť. 54 Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané: Pohltená je smrť vo víťazstve. 55 Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? 56 Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. 57 Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 58 A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Víťazstvo v Kristovi. Ľudia sa pýtajú, čo s nimi bude po smrti. Mnohí nenachádzajú odpoveď, a preto sa snažia na ňu nemyslieť. No smrť aj tak príde. Často nečakane. Býva nepríjemná, doslova krutá, lebo berie život toho, koho sme veľmi milovali… Možno aj ten náš. Prečo sa tak veľmi smrti bojíme? Ostňom smrti je hriech. To, čo nám bráni prejsť smrťou bez strachu, je náš vlastný hriech. Všetky naše zlyhania, všetky naše pády, všetky rozhodnutia, ktoré neboli správne, a predsa ovplyvnili naše životy. Ľudia často hovoria, že smrť má posledné slovo. Je to naozaj tak? Kto má posledné slovo? A kto má posledné slovo v tvojom živote? Pred týždňom sme slávili veľkonočné sviatky. Vzkriesený Ježiš Kristus je Víťazom a má moc aj nad hriechom a smrťou. Toto si stále potrebujeme opakovať, aby sme sa prestali báť smrti. Pán Ježiš prešiel cez bránu smrti. Zobral všetky moje zlyhania, pády a nesprávne rozhodnutia. Zobral na Seba môj hriech. Smrť je dávno porazená. Otázka je, či tomu veríš. Ak áno, potom radostne s Pavlom vyznávaj: „Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je smrť tvoje víťazstvo? Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi, Ježišovi Kristovi.“ Prejav aj dnes Bohu vďaku za to, že ti dal večný život a teš sa z toho!
Modlitba: Vyvyšujem Ťa, Bože, za Tvoje dary, ktoré majú nekonečnú cenu. Odpusť, že niekedy verím viac hriechu, ako Tebe a drž ma pevne Svojou láskou a Duchom, nech ma hriech už nezaujíma. Amen.
Pieseň: ES 129
Autor: Viera Šimová Šoltés

Pán povedal: Abraháma som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovu cestu a konať podľa spravodlivosti a práva. 1.Mojžišova 18,19
Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvätenie a nakoniec večný život. Rimanom 6,22

1.Mojžišova 32,22b-32 :: Modlíme sa za: Lovinobaňa (No)