Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.6.2020

1.Kráľov 8,1-14
1 Potom dal Šalamún zhromaždiť starších Izraela, všetkých kmeňových predákov a kniežatá čeľadí Izraelcov k sebe do Jeruzalema, aby vyniesli truhlu zmluvy Hospodinovej z mesta Dávidovho, to jest zo Siona. 2 Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci mužovia Izraela vo sviatok, v mesiaci étáním, ktorý je siedmym mesiacom. 3 Keď došli všetci starší Izraela, kňazi zdvihli truhlu 4 a niesli ju a svätostánok i všetky posvätné nádoby, ktoré boli v stane. Niesli ich kňazi a levíti. 5 Kráľ Šalamún a všetok zbor Izraela, ktorý sa zišiel k nemu pred truhlou, obetovali ovce a hovädzí dobytok v množstve, ktoré nebolo možno zrátať ani spočítať. 6 Kňazi vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej na jej miesto do zadnej svätyne, do veľsvätyne, pod krídla cherubov. 7 Keďže cherubi mali roztiahnuté krídla nad miestom truhly, zastierali tak zhora truhlu a žrde. 8 Žrde boli také dlhé, že ich konce boli vidieť z posvätného miesta pred zadnou svätyňou, ale zvonku ich nebolo vidieť. A zostali tam až do dnešného dňa. 9 V truhle nebolo nič, len dve kamenné tabule, ktoré na Chórébe vložil Mojžiš, keď Hospodin uzavrel zmluvu s Izraelcami pri ich vyjdení z Egypta. 10 Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil dom Hospodinov, 11 takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. 12 Vtedy Šalamún povedal: Hospodin postavil slnko na nebesiach, ale riekol, že bude prebývať v mrákave. 13 Postavil som Ti dom za obydlie, miesto, kde máš naveky prebývať. 14 Potom sa kráľ obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela stálo.

Dôležitá prísada. Viete si predstaviť čerešňový koláč bez čerešní? Nebolo by to ono. Tie čerešne tam jednoducho patria. Šalamún postavil chrám. Do detailov dotiahli rôzne drobnosti, zariadili ho. Dodržali všetky miery a parametre. No ešte stále tam chýbali tie najdôležitejšie veci. To, čo izraelskému národu pripomínalo jeho minulosť, ich mocného Boha, ktorý ich vyviedol zo zajatia. Aj zasľúbenia dobrého a kvalitného života, ktoré plynuli z dodržiavania Desatora. V chráme ešte stále nebola Truhla zmluvy, ktorá bola súčasťou putovného Svätostánku. Jej dôležitosť si všetci veľmi dobre uvedomovali, čo potvrdzuje fakt, že sa tam zhromaždili zástupcovia celého národa, zo všetkých kmeňov. S jej prínosom chrám naplní Božia sláva v podobe mraku. V Novej Zmluve je to Duch Svätý, ktorého zasľúbil a posiela Pán Ježiš a ktorý nás vyučuje o všetkom, čo je dôležité (J 16,7-11). Bez Božej prítomnosti aj tá najskvostnejšia katedrála zostane iba obyčajnou stavbou. Nezabúdajme, že naše chrámy nemajú byť len dielom našich rúk a architektov, ale najmä príbytkom Božím, kde sa rozprestiera Božia sláva a kde vanie moc a sláva Ducha Svätého.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ťa môžeme stretávať aj na zemi. Ďakujeme, že dávaš veciam zmysel. Prosíme, buď stále v strede Cirkvi. Naprávaj ju. Veď stále ku prameňu milosti a dobrého života – ku Kristovi a Písmu. Amen.
Pieseň: ES 259
Autor: Miroslava Marčeková

Nádherné a velebné je jeho dielo, jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Žalmy 111,3
Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno. 2.Timotejovi 2,19

Jonáš 1,1-16 :: Modlíme sa za: Poltár (No)