Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.8.2020

Marek 8,1-9
1 V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal im: 2 Ľúto mi toho zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. 3 Ak ich hladných prepustím domov, poomdlievajú po ceste, lebo niektorí z nich sú zďaleka. 4 Odvetili Mu učeníci: Ako a kto ich bude môcť nasýtiť chlebom v tomto pustom kraji? 5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Odpovedali: Sedem. 6 Rozkázal teda zástupu posadiť sa na zem. Potom vzal tých sedem chlebov, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich rozdávali ľudu. 7 Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal rozdávať. 8 I jedli a nasýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov nazbierali. 9 Bolo ich asi štyritisíc. Potom ich prepustil,

Koľko máš chlebov? V našej krajine, našťastie, netrpíme hladomorom. No položme si otázku, či netrpíme vyslovene hladomorom po Slove Božom? Tam vonku, mimo kostola, mimo spoločenstva kresťanov, v práci, v škole, medzi ľuďmi v čakárni, v obchode, na ulici vidíme mnoho vecí, z ktorých sme smutní, rozrušení. Trápia nás medziľudské vzťahy, trápi nás nezáujem okolia o Božie veci. Pustý to kraj, hrozí, že niektorí poomdlievajú na ceste do večnosti a ani sa tam nedostanú. Dnes sa nás Pán Ježiš pýta: „Koľko máš chlebov?“ Koľko máš darov, ochoty, lásky? Myslíš si, že iba zopár, málo? To nič! Vlož ich do Jeho rúk, On ti ich pomôže rozmnožiť a rozdať ďalej. Ani sa nenazdáš a uvidíš, koľko lásky si schopný ponúknuť a ešte aj omrvinky milosrdenstva pozbieraš. Pomôžme Mu rozširovať Jeho kráľovstvo už tu, na zemi! Žime to Slovo, ktoré počúvame! Šírme ďalej evanjelium o Božej láske zjavenej v Kristovi Ježišovi, že miluje hriešnika, miluje človeka so všetkým; že chce ľudské srdce meniť k dobrému, chce s nami prežiť veselé i smutné chvíle, chce nás dvíhať, keď padáme. Chce nás jednoducho sýtiť.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoje dary. Ďakujeme, že nemusíme hladovať. Odpusť, že málo zo svojho prebytku dávame tým, čo potrebujú. Daj nám srdce plné lásky, aby sme stále mysleli na núdznych a dávali im chlieb. Aj Chlieb života, teda Krista. Amen.
Pieseň: ES 213
Autor: Zuzana Alcnauerová

Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. Príslovia 10,12
Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Ján 13,35

Rimanom 11,25-32 :: Modlíme sa za: Stará Turá (Po)