Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 20.9.2020

15. nedeľa po Svätej Trojici
Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1.Petrov 5,7

1.Petrov 5,5b-11
A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 7 Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; 9 vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 11 Jemu moc naveky vekov. Amen.

Utrpenie zdokonaľuje. – Kresťania to mali ťažké od samého začiatku. V čase písania tohto listu boli prenasledovaní, mučení, vraždení. A Peter píše: „…keď máličko potrpíte…“ Nie, nebolo to „máličko“ – ani intenzitou ani dĺžkou utrpenia. No keby nebolo bývalo utrpenia, boli by zostali vo viere pevní? A keby dnes nebolo utrpenia, bolo by ešte viery na zemi? Nemyslím si. Pretože práve utrpenie býva kľúčom, ktorým my, ľudia, odomykáme svoje vnútro a otvárame ho Bohu. Utrpenie je kľúčom k duchovnej zrelosti, ktorá vedie k dokonalosti. Preto sa dnes skúsme poďakovať za utrpenie. – Iste ho máš aj ty. V akejkoľvek forme. Možno ťa psychicky ubíja nejaká závislosť, nepochopenie zo strany životného partnera, nezáujem zo strany tvojich detí, tvoj nadriadený v práci… Možno ťa fyzicky ubíja nejaká slabosť, choroba, preťaženosť z množstva povinností… Skús to zveriť Bohu. Nie s výčitkou a reptaním. Lebo túžba po bezproblémovom živote odzrkadľuje iba plytkosť vnútorného sveta, ktorý dávno zožral diabol. S pokornou prosbou, aby sa Boh dokázal pri tebe ako mocný a zvrchovaný Pán. Nemusíš veci riešiť sám. Uvaľ na Neho svoje starosti a On sa o teba postará. Ak tak urobíš, utrpenie ťa posilní a zdokonalí. Duchovne vyrastieš. A budeš dokonalý, ako je dokonalý tvoj Otec nebeský.
Modlitba: Ďakujeme, Pane, za všetko, čo nám dávaš. Aj za utrpenie. Lebo milujúcim Teba pôsobia všetky veci na dobro. Rozdúchaj v nás teda lásku k Tebe, aby nám bolo všetko na dobro a aby si cez nás vykonal veľa dobra. Amen.
Pieseň: ES 230
Autor: Mária Popič

Cti si svojho otca a svoju matku. 2.Mojžišova 20,12
Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu. Rimanom 15,7

Matúš 6,25-34 :: Žalmy 127 :: 1.Mojžišova 2,4b-9(10-14)15(18-25) :: Modlíme sa za: Východný dištrikt