Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.1.2020

1.Korinťanom 1,10-17
10 A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali. 11 Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami. 12 Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja však Apollov, ja však Kéfasov, ja však Kristov. 13 Či je Kristus rozdelený? Či Pavel bol ukrižovaný za vás? Alebo či ste v meno Pavlovo boli pokrstení?
14 Ďakujem Bohu, že som nekrstil nikoho z vás, len Krispa a Gája, 15 aby nikto nepovedal, že ste v moje meno boli pokrstení. 16 Ba pokrstil som aj domácnosť Štefanovu, ináč neviem, či som pokrstil niekoho iného, 17 lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, pravda, nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu.

Vytvára Kristus napätie? Január sa prehupol do druhej polovice a my pomaličky zabúdame na novoročné predsavzatia. Čo tak si ich osviežiť, prípadne pridať ďalšie? Jedno vyplýva z dnešného biblického textu. Apoštol Pavol je nútený uveriť informácií, že v korintskom cirkevnom zbore panujú nezhody. Ako je to možné? Veď všetci veria v toho istého Krista! Alebo či Kristus vytvára napätie? Po logických úvahách prichádza Pavol k záveru, že nie Kristus, ale človek je ten, ktorého ego je „na špacírke“. To človek špekuluje, čí krst, učenie, človek, prípadne cirkev je tá najlepšia. Pavol pripomína, že Kristus posiela hlásať evanjelium – onú dobrú zvesť – v ktorom je ukryté tajomstvo utrpenia, odpustenia a absolútnej lásky. Nič z týchto uvedených hodnôt nemôže rozdeľovať, ba naopak. – – Takže späť k predsavzatiu: Ako by malo vyzerať to dnešné, prípadne celoročné? Je to ochota umŕtvovať vlastné predstavy, očakávania, pravdy a túžba vystavovať sa vplyvu Ducha Kristovho, ktorý naše vnútro naplní novými hodnotami. Tie môžu začať prosbou: „Pane, nauč ma prosím milovať a odpúšťať tak, ako to robíš Ty“.
Modlitba: Pane, odpusť nám, že často chceme byť viac Pavlovými, Apollovými, Lutherovými, pápežovými a neviem akými, hoci by sme mali byť len a len Tvoji. Ďakujeme za Tvojich služobníkov. Dávaj nám za príklad ich dobré skutky, ale pripútaj si nás iba k Sebe. Amen.
Pieseň: ES 568
Autor: Andrea Korečková

Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby ste im už neboli otrokmi. Odvtedy, čo som polámal vaše ťažké jarmo, môžete chodiť vzpriamene. 3.Mojžišova 26,13
Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Galaťanom 5,1

Rimanom 9,31-10,8 :: Modlíme sa za: Gemerská Poloma (Ge)