Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.2.2020

1.Korinťanom 10,23-11,1
23 Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. 24 Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. 25 Všetko, čo sa predáva v jatkách, jedzte a na nič sa nevypytujte pre svedomie. 26 Lebo: Pánova je zem aj to, čo ju napĺňa. 27 Ak vás niekto z neveriacich volá, a chcete ísť, všetko, čo vám predložia, jedzte a na nič sa nevypytujte pre svedomie! 28 Ale ak vám niekto povie: Toto je modlám obetované! nejedzte kvôli tomu, čo vás na to upozornil, ale kvôli svedomiu. 29 Nehovorím o vašom svedomí, ale o svedomí toho druhého, lebo prečo má svedomie iného súdiť moju slobodu? 30 Keď ja s vďakou požívam niečo, prečo ma niekto má tupiť pre to, za čo ja ďakujem? 31 Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu! 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej, 33 ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení.
11:1 Napodobňujte ma ako ja Krista!

Všetko je dovolené. Aktuálne heslo človeka dnešnej doby. Dnes je pre mnohých „všetko dovolené“, lebo opustili Boha, opustili vieru. Nikto nás sa predsa nebude obmedzovať, nedáme sa zväzovať žiadnymi mravnými ani spoločenskými predpismi! Apoštol Pavol však dodáva: „Všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné“. Radí nám, aby sme neprišli o to dobré, čo dáva viera. Ako sa však správne a dobre rozhodnúť? Čo je pre mňa, pre moju rodinu, pre moje okolie dobré? Čo máme robiť, aby sme svojím konaním nespôsobovali bolesť a nešťastie sebe i svojim blízkym? Sloboda nie je užívať si, ako mi napadne. Taká radosť väčšinou netrvá dlho. Mnohým, čo vyzerá lákavo a čomu neodoláme, si skôr ublížime a život si pokazíme. Uvedomme si, že aj z práce a zarábania peňazí sa môže stať len túžba po zbohatnutí; že i obyčajné jedlo a pitie sa môže niekomu stať pánom života, ktorému sa podriadi a ktoré mu život napokon zničí. Milý brat, milá sestra: ste skutočne slobodní alebo ste už na ceste k ničivému otroctvu? Pravá sloboda nespočíva v tom – mať všetko, čo vidíme, ale v tom, že patríme Bohu. On nás vyslobodil, On sa o nás postará. Vďaka Bohu sme zbavení strachu o seba, vedení k láske k druhým a v pravej slobode sa dávame do služby Tomu, ktorý nás vyslobodil a verne nás miluje.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nás vyslobodil z otroctva hriechu a Diabla do Tvojho kráľovstva lásky, pokory, pokoja a trvalej radosti. Odpusť, keď sa nechávame zviesť na staré chodníčky a pripomínaj sa nám vtedy, aby sme sa vrátili a žili v Tebe a pre Tvoj plán záchrany. Amen.
Pieseň: ES 538
Autor: Bohuš Beňuch

Keď Hospodin, Boh, stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. 1.Mojžišova 2,19.20
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? Matúš 6,26

2.Timotejovi 3,10-17 :: Modlíme sa za: Chyžné (Ge)