Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 21.6.2020

2. nedeľa po Svätej Trojici
Ježiš hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28

Matúš 11,25-30
25 V ten istý čas riekol Ježiš: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám; 26 áno, Otče, lebo tak sa Ti páčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec, a nikto nepozná Syna, len Otec, ani Otca nikto nepozná, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; 30 lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!

Odpočinutie v Kristovi. Každá práca, ktorú človek vykonáva zodpovedne, so sebou prináša určitý spôsob prepracovania, preťaženia alebo únavu. Ako ľudia si skôr, či neskôr potrebujeme odpočinúť. Sme unavení fyzicky aj duševne. Musíme sa vyspať alebo si počas dňa aspoň na chvíľu oddýchnuť. Aj zamestnávatelia sú povinní svojim zamestnancom dať čas na oddych. Potrebujeme nabrať novú silu, aby sme mohli ďalej fungovať. – – Napriek tomu, že si nájdeme chvíľu na fyzický oddych, predsa sa často aj naďalej cítime vyčerpaní. Pri pocite preťaženia, únavy, keď už nevládzeme a nevieme, ako ďalej, poďme ku Kristovi! On nás k tomu aj dnes pozýva. Dáva sa nám poznať skrze Svoje Slovo. Môžeme sa s Ním rozprávať v modlitbe – povedať Mu o svojich ťažkostiach, prosiť Ho o pomoc, vyznávať Mu svoje hriechy. On nás volá, aj keď sme preťažení, keď sa namáhame, keď sme slabí, aj keď sa zdá, že už nemáme žiadnu nádej. Jedine v Ňom nájdeme to pravé odpočinutie. Stíšme sa aj dnes, zložme svoje starosti do Jeho rúk a odpočiňme si pri našom Spasiteľovi. Nič nenahradí čas strávený v modlitbách a v Božom Slove. Iba v Kristovi sa náš život môže dokonale upokojiť a nabrať silu do nového dňa.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že môžeme skloniť hlavu na Tvoju hruď a zažívať odpočinutie a to aj uprostred najväčšej námahy. Prosíme, daj nám srdce milujúce Teba, nech s Tebou trávime čo najviac času. Amen.
Pieseň: ES 468
Autor: Simona Kapitánová

Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno, Najvyšší; hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci. Žalmy 92,2-3
Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Rimanom 15,5-6

Lukáš 14,(15)16-24 :: Efežanom 2,(11-16)17-22 :: Žalmy 36 :: Modlíme sa za: Tatranský seniorát