Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.1.2020

1.Korinťanom 1,18-25
18 Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo? 21 Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania (o Kristovi): 22 lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však kážeme ukrižovaného Krista – Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, 24 ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.

Lepšie je byť bláznom pre Krista, ako byť bláznom bez Krista. Lakmusovým papierikom určujúcim, či žijeme bláznivý život, alebo život rozumný, nie je výška nášho inteligenčného kvocientu, alebo miera našich duchovných zážitkov, ale to, ako hľadíme na Kristov kríž. Ten je pre jedných bláznovstvom a pre iných životnou záležitosťou. Apoštol Pavol poukazuje na obrovský kontrast pri pohľade na tú istú udalosť. Kríž, ktorý bol nástroj potupy a pohany, sa Božím určením stal nástrojom záchrany. Ním bol nie sám od seba, ale tým, že na ňom zomieral sám Boh. Pre Rimanov, Židov a Grékov niečo nepredstaviteľné, číre bláznovstvo. Lenže Božie cesty sú iné, než tie ľudské. Boha, ktorého by mnohí radi uchopili rozumom, je možné skutočne spoznať a veriť jedine srdcom – a to skrze kríž. Ani všetka ľudská múdrosť neobsiahne veľkosť paradoxného Božieho konania, ktorý zomiera na kríži, a tak dokazuje Svoju lásku k hriešnemu človeku. A predsa sa nájdu takí, ktorí toto bláznivé Božie konanie prijímajú s nepochopiteľným zasľúbením Božím o záchrane a Božej moci pôsobiacej pri nich. V dôsledkoch je neporovnateľné: byť bláznom pre Krista v očiach ľudí tu, na zemi a byť bláznom bez Krista v očiach Boha na Poslednom súde. Preto, neváhaj byť bláznom pre Krista!
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že si nerátal rozumný zisk pre seba, ale volil si si bláznivú lásku, ktorá Ťa viedla na kríž. Ďakujeme, že od nás nežiadaš chladný rozum, ale nás vedieš Svojím Duchom po nepochopiteľných cestách. Amen.
Pieseň: ES 183
Autor: Daniel Hanko

Ak neuveríte, neobstojíte! Izaiáš 7,9
Bojuj dobrý boj viery a chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. 1.Timotejovi 6,12

Galaťanom 5,1-6 :: Modlíme sa za: Gemerské Teplice (Ge)