Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.10.2020

Jeremiáš 20,7-18
7 Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť, uchopil si ma a premohol. Som terčom posmechu celý čas, každý sa mi posmieva. 8 Lebo len čo sa ozvem, musím vykríknuť: Násilie a skaza! – volať. Lebo slovo Hospodinovo mi slúži na hanu a výsmech celý čas. 9 Keď si však poviem: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem. 10 Lebo som počul šepot mnohých: Hrôza zo všetkých strán! Udajte ho! Udajme ho! Všetci, ktorí sú mi priateľmi, striehnu na môj pád. Azda sa dá zviesť; potom ho premôžeme a pomstíme sa mu. 11 Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Vyjdú úplne na hanbu, lebo nebudú mať úspech; večná a nezabudnuteľná bude ich potupa. 12 Hospodine mocností, ktorý skúmaš spravodlivého a vidíš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu nad nimi, lebo Tebe som postúpil svoj spor. 13 Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov. 14 Prekliaty deň, v ktorom som sa narodil, deň, keď ma porodila matka, nech nie je požehnaný. 15 Prekliaty muž, ktorý zvestoval môjmu otcovi: Narodil sa ti syn – a tým ho veľmi potešil. 16 Nech bude ten muž ako mestá, ktoré Hospodin rozvrátil bez ľútosti, nech počuje bedákanie za rána a vojnový poplach napoludnie, 17 lebo ma neusmrtil v matkinom živote, matka moja nestala sa mi hrobom a jej život nebol večne tehotný. 18 Prečo som vyšiel zo života matky? Vidieť útrapy a žiaľ a v hanbe tráviť svoje dni?

Znovuzrodený. Nielen prorok, ale aj každý veriaci kresťan prežíva vnútorné nepokoje a zápasy. Pochybnosti a boje. V tomto mi nedá nespomenúť myšlienku Tomáša Halíka, ktorý povedal, že „pochybnosť je mladšia sestra viery“. Zdá sa nám po prečítaní textu, že prorok vytýka Hospodinovi, že Ho zlákal. Dokonca, ako keby vyčítal rodičom radosť z jeho narodenia. Nachádzajú sa tu aj slová, ktoré čítame v Pašiách. Hoci sme liturgicky po nedeli, ktorá mala názov sila viery, predsa sme slabí. Prečo? Lebo ignorujeme Boha. Prorok sa nehanbí za Božie Slovo a víziu, ktorou má prorokovať ľudu. Ak každý deň čítame Božie Slovo a modlíme sa a rozprávame, vtedy sa náš duchovný život napĺňa. Vtedy prežívame radosť a znovuzrodenie. Nech sa nám ktokoľvek vysmieva a ponižuje nás! Nemusíme byť slabí, môžeme byť silní. Každý deň sa snažme viac ďakovať, ako prosiť! Viac konať, ako rozprávať. Vtedy nebudeme až tak pochybovať. Ak chceš bojovať, nestoj, ale vezmi si do rúk Bibliu a vykroč za Ježišom! Aj dnes. Urob krok za Ním!
Modlitba: Odpusť, Bože, že príliš veľa prosíme a menej ďakujeme, viac hovoríme, než konáme. Upevni nás v Tvojom Duchu a zmeň nás, nech ľudia chvália Teba za dobré konanie a za vďačnosť, čo posilňuje a lieči rany. Amen.
Pieseň: ES 652
Autor: Viktor Sabo

Hľa, dal si mi času na piaď a dĺžka môjho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pevne stojí. Žalmy 39,6
Náš Spasiteľ Ježiš Kristus odstránil smrť a Svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2.Timotejovi 1,10

Matúš 8,14-17 :: Modlíme sa za: Vyšný Žipov (Šz)