Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.3.2020

4. nedeľa pôstna. Laetare
(Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Izaiáš 66,10)
Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12,24

Ján 12,20-24
20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! 22 Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. 23 Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, ne odumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

Nový pohľad. Prozelyti chcú poznať Ježiša zblízka. Ale ON sa sústreďuje na to, čo Ho v nasledujúcich chvíľach čaká. O Svojej smrti na kríži hovorí skôr ako o oslávení a nie ako o tragédii. Na príklade pšeničného zrna podáva Svoj príbeh. Tak, ako pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, odumrie a z odumretého zrna vyklíči nový život, aj Pán Ježiš Svoj pozemský život zasadil na to miesto v Božom pláne spásy, ktoré Mu patrilo. Uvedomoval si, že smrťou sa prechádza k bolestnému zlomu, ale že smrť neznamená koniec, ale vstup do vyššieho stupňa existencie. Tu Pán Ježiš vysvetľuje, že oživením Svojho tela sa nevrátil do predchádzajúceho života. On už nadobudol nový vzťah k priestoru a času. Jeho existencia sa už nikdy nestratí, lebo je večná. Táto pôstna doba, nad ktorou sa rozprestiera Kristov kríž, aj nás vedie k poznaniu, že kto chce ísť za Kristom, musí tiež prežiť cestu s krížom. Lenže v Božom Slove vidíme aj svoju vlastnú budúcnosť. Ani naše vzkriesenie nebude exhumáciou mŕtvoly, ale životom, ktorý Boh vzbudí zo semena nášho tela, zasiateho do zeme. Bude to čosi nové, nepredstaviteľné, nepochopiteľné. Ježišovo vzkriesenie bolo Jeho triumfom, a preto naše vzkriesenie bude triumfom stvoriteľskej sily pred tvárou sveta, sily, ktorá pretvorí všetko, čo vytvorila.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, za Vzkriesenie, ktoré bude také nádherné, že si to ani nevieme predstaviť. Ďakujeme, že si zaň tak veľa zaplatil. Odpusť, že často myslíme viac na to pozemské, než na Večnosť. Konaj cez nás veľa dobra, aby sme pomohli mnohým do neba. Amen.
Pieseň: ES 676
Autor: Eunika Jurková

Je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá. Daniel 2,28
V Kristovi sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Kološanom 2,3

2.Korinťanom 1,3-7 :: Žalmy 122 :: Izaiáš 66,10-14 :: Modlíme sa za: Mládež pre Krista