Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 22.7.2020

Micheáš 3,1-12
1 Povedal som: Počujte, predáci Jákoba a náčelníci domu Izraela: Či nemáte práve vy poznať právo? 2 Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a mäso z ich kostí. 3 Požierajú mäso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti; krájajú ho ako do hrnca, ako mäso do kotla. 4 Potom budú kričať k Hospodinovi, ale neodpovie im; v tom čase skryje si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky. 5 Takto vraví Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí – ak majú čo hrýzť zubami – volajú: Pokoj! Ale svätú vojnu vyhlasujú proti tomu, kto im nič nedá do úst. 6 Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veštby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. 7 Vtedy sa zahanbia jasnovidci a zapýria sa veštci; všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. 8 Ja som však naplnený silou Ducha Hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech. 9 Počujte toto, predáci domu Jákobovho a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo protiví a ktorí všetko rovné krivíte, 10 ktorí krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím. 11 Jeho predáci súdia za úplatok. Jeho kňazi poúčajú za odmenu. Jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: Či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlé sa nám nestane. 12 Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.

Micheášove obžaloby. Prorok dobre poznal pomery, ktoré nastali tým, že ľudia odpadli od Pána Boha. Dochádzalo k modloslužbám. Namiesto láskavého vzťahu k právu, ktorý by sa od vedúcich predstaviteľov oprávnene očakával, musí prorok konštatovať opak: nenávidenie dobra a milovanie zla. To nie je len konštatovanie, ale súčasne obžaloba. Keď dnes čítame tieto slová, pýtame sa: vari naozaj boli napísané tak dávno? Zdá sa nám, že boli napísané presne o našej situácii. Čo máme robiť, aby sa to zmenilo k lepšiemu? Kto nám pomôže? Micheášove obžaloby by mali cirkev varovať, aby nezanedbávala svoj prorocký úrad, ale aby bola bdelá a nebojácná voči nespravodlivosti, a to nielen vo svojom okolí, ale predovšetkým medzi nositeľmi úradov. Ako veriaci ľudia vieme, že odplatou za hriech je smrť. Za nás sa obetoval na dreve kríža Pán Ježiš Kristus, a tým nás zachránil. Učí nás, aby sme tento časný život prežili zodpovedne a zmysluplne. Preto, ak budeme Jeho počúvať a držať sa Jeho slov, budeme sa vedieť aj správne rozhodovať a správať aj k svojim blížnym. On nám na to vždy dodá dosť potrebnej sily.
Modlitba: Pane Ježišu, nauč nás napomínať. Vyuč nás Tvojej pokore, aby sme najprv videli svoje hriechy a keď ich dáme Tebe v pokání, ukazuj hriechy ďalších ľudí, nech napomíname ako tí, čo sami spoznali milosť. Uč nás napomínať láskou. Amen.
Pieseň: ES 443
Autor: Milan Krivda

On koná také veľkolepé veci a nespočetné obdivuhodné skutky, že sa nedajú preskúmať. Jób 9,10
S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí, alebo bdie, vo dne i v noci zrno klíči a rastie, ani sám nevie, ako. Zem sama od seba prináša úrodu. Marek 4,26-28

Skutky apoštolov 16,23-34 :: Modlíme sa za: Rimavská Baňa (Ri)