Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 23.1.2020

1.Korinťanom 1,26-31
26 Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, 27 ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; 28 čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je, 29 aby sa nikto nechválil pred Bohom. 30 Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením, 31 aby (platilo), čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

Zdá sa bláznivé, nerozumné a neprofesionálne voliť si na dôležité poslanie tých, ktorí na to nemajú predpoklady. Zlá voľba sa len málokedy zaobíde bez negatívnych následkov. Pri pohľade na cirkev sa človek takýmto záverom nevyhne. Tá najvzácnejšia zvesť o záchrane človeka si predsa zaslúži kvalitných ohlasovateľov. Aká je však skutočnosť? V cirkvi neraz vidíme ľudskú neprofesionalitu, nekompetentnosť, nezodpovednosť a slabosť. Prečo si Boh volí do Svojho tímu takýchto ľudí? No v prvom rade preto, že iných nemá. Ak by si mal Boh voliť dokonalých, nemal by si koho zvoliť. Dokonalých a vhodných niet, a to aj napriek tomu, že je mnoho takých, ktorí si to o sebe myslia. Boh pracuje len s takým „materiálom“, aký má k dispozícií. No neraz sa zdá, že Boh si z toho zlého volí to najhoršie – nemúdre, slabé, neurodzené, opovrhované. Prečo to tak je? Preto, aby bolo jasné, že moc evanjelia nespočíva v ľudských schopnostiach, ale v Božej moci. To vedie k pokore, ktorá je tým najlepším predpokladom na Božie použitie. Pokorný človek totiž nehľadá svoju slávu, ale slávu Božiu. Pokorný sa nechváli sám sebou, ale chváli sa v Pánovi. Čím menej je v živote priestoru pre ľudskú chválu, tým viac je priestoru pre tú Božiu. A to je cieľom aj poslaním cirkvi a veriaceho v nej.
Modlitba: Oslavujeme Ťa, Bože, že dokážeš Svoju dokonalú prácu konať aj cez nás – veľmi nedokonalých ľudí. Odpusť, keď niekedy prepadávame pýche a daruj pokoru, ktorá je cestou k milosti. Amen.
Pieseň: ES 337
Autor: Daniel Hanko

Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. Žalmy 116,8
Ježiš vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Hebrejom 2,15

Skutky apoštolov 15,22-31 :: Modlíme sa za: Giraltovce (Šz)