Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.1.2020

1.Korinťanom 2,1-9
1 Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; 2 lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 3 A ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený, 4 moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 6 My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; pravda, nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú, 7 ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, 8 a nikto ju nepoznal z kniežat tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali; 9 ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.

Spoliehať sa na Božiu moc. Veľké nákladné auto mi priviezlo domov drevo. Boli to veľké – asi 6-metrové kusy vážiace aj 600 kíl. Viete si predstaviť, že tieto ťažké drevá by som mal zložiť z auta na našu záhradu? Nemal by som šancu. Jedno šťastie, že šofér auta mal takúto moc. Zariadením na aute drevo zdvihol a položil do záhrady. Je to niečo podobné, ako apoštol Pavol píše v 4. verši: „..moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci.“ Nemal nacvičené nejaké psychologické techniky, aby presvedčil každého, koho stretol. Pavol o Kristovi hovoril jednoducho a len to, čo vedel. Čo urobí Slovo s poslucháčom, to už nechal na Božiu moc a nie na svoje teologické vzdelanie. Sú v mojom živote prejavy Božej moci? Túto otázku položme sami sebe. Za seba hovorím: nemusia to byť zázraky, ale môžu. U niekoho je to možno maličkosť a náhoda, ale pre mňa – veľkolepá vec. Uvediem príklad: Keď som prosil Krista v modlitbe, aby nepršalo v potrebný čas, skutočne nepršalo. Alebo aby pršalo a ono pršalo. Nie je to náhoda a tiež to nie je v mojej moci. Je to moc Kristova, skrze ktorú mi dal najavo, že ma miluje. Jemu patrí sláva na veky vekov! Dovoľ, aby sa prejavila Božia moc v tvojom živote! Dôveruj Ježišovi!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju pomoc. Ďakujeme, že sa nemusíme spoliehať na seba, lebo sme slabí a často nevedomí, kým Ty vieš a môžeš všetko. Prosíme, konaj v našich životoch. Amen.
Pieseň: ES 481
Autor: Marek Poloha

Pyšné oči človeka sa sklopia, hrdosť ľudí bude pokorená. V ten deň bude vyvýšený jedine Hospodin. Izaiáš 2,11
Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať. Galaťanom 6,7

Jeremiáš 14,1-9 :: Modlíme sa za: Háj (Tu)