Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.1.2023

1.Mojžišova 11,27-12,9
27 Toto je rodokmeň Terachov: Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána; Hárán splodil Lóta. 28 Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Úre. 29 Abrám a Náchór sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchórova žena sa volala Milká, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky. 30 Sáraj však bola neplodná, nemala deti. 31 Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam.
12:1 Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. 2 Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. 3 Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. 4 Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin; šiel s ním aj Lót. Abrám mal sedemdesiatpäť rokov, keď vyšiel z Cháránu. 5 Abrám teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta i všetko svoje imanie, ktoré nadobudli, i ľudí, ktorých získali v Cháráne, a vyšli, aby putovali do Kanaánu. Tak prišli do Kanaánu. 6 Abrám prešiel krajinou až po posvätné miesto v Sícheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanaánci. 7 Tu sa Abrámovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Nato postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. 8 Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Bételu a rozložil si stan; Bétel mu padol na západ a Aj na východ. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo. 9 Potom postupoval Abrám ďalej k Negebu.

Dôjsť do cieľa. Stáva sa, že deti musia dokončiť to, čo nedokázali dokončiť ich rodičia. Prečo začínam takto? Neviem, či ste si niekedy všimli, ale projekt – „opustiť Úr a ísť do Kanaánu“ začal Terach, Abrahámov otec. Skončil však ani nie v polovici cesty. Nevieme dôvody, nepíše sa o nich, ale bolo to asi rozhodnutie, kedy človek zváži, že takto to bude asi lepšie. Lepšie však neznamená, že je to dobré rozhodnutie. Úloha pokračuje ďalej a Bohom oslovený syn Abrahám dokončí to, čo jeho otec nedokončil. – – My však sme tiež iba pútnikmi… Kráčajme teda tak, aby sme došli až do cieľa. Sú veci, ktoré nemôžu za nás dokončiť naši potomkovia, lebo je to naša úloha. To my musíme vykročiť na cestu, ale aj dôjsť do cieľa. Nestačí mať iba dobrý začiatok, dôležitý je aj záver, či som tam, kde som mal byť. Niektoré veci v živote sa nedajú zopakovať, ale máme milosť Božiu, ktorá nám dáva šancu: dôjsť do správneho cieľa. Neurobme Terachovu chybu a dôjdime do cieľa!
Modlitba: Ďakujem, Bože, že nás pozývaš na Tvoju cestu, ktorou je Ježiš. Odpusť, že Ho celkom neprijímam a nedoťahujem veci, do ktorých ma povolal. Posilňuj ma na vnútornom človeku, nech dobehnem do cieľa, ako apoštol Pavol. Amen.
Pieseň: ES 564
Autor: Ján Vecan

Hospodin je Tvoje útočisko. Žalm 91,9
Ježiš hovorí: Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo Mňa! Ján 14,1

Rímskym 15,7-13 :: Modlíme sa za: Dolný Kubín (LOS)