Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.4.2020

1.Petrov 1,13-16
13 Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. 14 A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti, 15 ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

Byť poslušný. Istá misionárka nám raz rozprávala: „Moja dcéra sa mi raz sťažovala, že celý život musí niekoho poslúchať. Najskôr sme to my, rodičia, potom učitelia, šéfovia v práci… a v neposlednom rade aj Pán Boh od nás vyžaduje poslušnosť. Ja som jej na to odpovedala: Čím sa to skôr naučíš, tým to budeš mať v živote ľahšie.“ – – Keď mala naša dcéra asi jeden a pol roka, nechcela sa dať kŕmiť. Moja manželka ju volala: „Poď, dám ti papať!“ A ona na to tým svojím detským: „Ne, ja sa-ma!“ Tak ju potom vyzliekla do nohavičiek, usadila za jej stolík so stoličkou a malá sa pustila do jedenia. Viac jedla bolo na nej a okolo nej, ale bola spokojná, že to „zvládla“ sama. Potom nasledovala sprcha a mamkine upratovanie. – – Sme pozvaní Božím Slovom, aby sme boli poslušnými deťmi a žili svätý život. Máme sa podobať Tomu, ktorý nás povolal a stále ľudí povoláva z tmy hriechu do Svojej prítomnosti. Často chceme robiť všetko sami. Ak však nedáme priestor v našom živote Tomu, ktorý nám chce len to najlepšie, potom je okolo nás len neporiadok, pokazené vzťahy, hnev, závisť, túžba mať viac než má ten druhý… A čím skôr sa naučíme poslúchať nášho nebeského Pána, tým to budeme mať v živote „ľahšie“ nielen my, ale aj naši blížni žijúci v našej blízkosti.
Modlitba: Odpusť, Pane, že Ti niekedy len hovoríme Pán, ale chceme byť sami sebe pánmi. Prosíme, veď naše životy, aby sme boli Tvojimi rukami a ústami, čo konajú a rozprávajú dobro. Premieňaj naše srdcia, nech Ťa prijímajú za Pána. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Vladimír Peter

Pamätaj na Svoju zmluvu s nami a nezruš ju! Jeremiáš 14,21
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva Svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 1.Korinťanom 1,9

1.Petrov 2,1-10 :: Modlíme sa za: Malá Čalomija (No)