Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 24.9.2020

2.Korinťanom 9,1-9
1 Zbytočné mi je písať vám o službe svätým, 2 lebo viem o vašej ochote, pre ktorú chválim sa vami pred Macedónskymi, že je Achája pripravená od minulého roka a vaša horlivosť povzbudila viacerých. 3 Poslal som teda bratov, aby nebolo len prázdnou rečou, keď sa v tomto vami chválime, ale, ako som povedal, aby ste boli pripravení, 4 a my, nechceme povedať vy, aby sme neboli zahanbení v tejto pevnej dôvere, ak by Macedónski prišli so mnou a na šli vás nepripravených. 5 Preto uznali sme za potrebné požiadať bratov, aby vopred išli k vám a pripravili vašu ohlásenú zbierku, aby bola prichystaná ako požehnaný milodar, a nie ako lakomstvo. 6 Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. 7 Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 8 A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok, 9 ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky.

Boží Syn dal všetko, čo mal. Evanjeliá majú už svoj vek, a predsa aj dnes dávajú krásne svedectvo o Pánovi Ježišovi. Veríme alebo, lepšie povedané, sme presvedčení o tom, že je Božím Synom. Bol skutočne pozoruhodný, lebo mnoho ľudí Ho dobrovoľne nasledovalo. Mal presvedčivé kázne, mocné skutky, dokonca kriesil aj mŕtvych. Iste toto všetko spôsobilo, že Ho davy nasledovali. Ľudí však priťahoval ešte niečím. Myslím, že tým najväčším: Svojou láskou. Dokonca takou veľkou, že Pán Ježiš bol ochotný dať všetko. Veľký piatok ukázal, že Pán Ježiš zaplatil aj najvyššiu cenu. Dobrovoľne sa vzdal pozemského života. Apoštolove slová hovoria o ochote slúžiť druhým alebo obetovať niečo zo seba. Pán Ježiš je naším vzorom. Je to nedosiahnuteľný vzor. My nikdy toľko nedáme ako dal On. Môžeme však dať menej. Menej, ale z úprimného a milujúceho srdca. Tento svet dychtivo túži po takýchto ľuďoch. Aj keď sa z nich niekedy smeje. Koná tak zo závisti. Nebojme sa preto aspoň trochu sa obetovať pre druhých! Aspoň pre tých najbližších. Veď aj my sme boli vykúpení vysokou cenou. Naši blížni čakajú na nás a najmä na našu lásku. Nemusíme dať všetko, stačí aspoň veľa…
Modlitba: Pane Ježišu. Ďakujeme, za všetko, čo si pre nás urobil. Pripomínaj nám to každodenne, aby sme boli vďační. Aby sme chápali, čo znamená nasledovanie Teba. Aby sme činili úprimné pokánie. Aby si cez nás konal Svoje dobro. Amen.
Pieseň:
ES 445
Autor: Michal Gubo

Veď všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, sú veľkí ziskuchtivci, od proroka až po kňaza, všetci podvádzajú. Ranu môjho ľudu liečia povrchne. Hovoria: Pokoj, pokoj. Pokoja však niet. Jeremiáš 6,13-14
Každý strom možno poznať po jeho ovocí. Veď z tŕnia sa nenazbierajú figy ani hrozno z ostružín. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Lukáš 6,44-45

Lukáš 10,38-42 :: Modlíme sa za: Trenčianske Stankovce (Po)