Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.3.2020

Marek 13,1-13
1 Keď vychádzal z chrámu, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pozri, Majstre, čo sú to za kamene a za stavby! 2 Ježiš mu odpovedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený! 3 A keď sedel na vrchu Olivovom naproti chrámu, spýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej. 4 Povedz nám, kedy to bude a na aké znamenie sa to všetko stane? 5 Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. 6 Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. 7 Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad i zmätok. To je začiatok bolestí. 9 Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. 10 Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom. 11 A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. 13 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Prognóza a vízia spasenia. V dnešnom modernom svete sú aj kresťania dosť opatrní v akceptovaní Božích predpovedí, či proroctiev. Namiesto pojmu predpoveď, či proroctvo používame pojem prognóza, či vízia. Zatiaľ čo prognóza nás vedie do oblasti predpokladu ďalšieho vývoja, vízia nás vťahuje do oblasti videnia a predstáv. O Ježišovej predpovedi by sme teda mohli hovoriť, ako o prognostickej vízii. Jedno je však z Ježišových predpovedí zrejmé: človek sa musí mať neustále na pozore. Má byť v strehu, bdelý, ostražitý, pozorný a pripravený na plánované aj neplánované skutočnosti. Nádherné na celej tejto situácii je skutočnosť, že človek si nemá robiť starosti ani v takej jednoduchej záležitosti, ako múdro a správne odpovedať v krízových a hraničných situáciách. V tomto smere sa nám do tejto situácie celkom hodí výrok: „Ak má situácia riešenie, na čo si robiť starosti, ale ak situácia nemá riešenie, starosti nám nepomôžu.“ To všetko má pre všetkých jediný cieľ ľudského snaženia: „Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.“
Modlitba: Pane Ježišu Kriste! Ďakujeme Ti za priestor a možnosť vidieť viac, než len na pár metrov pred sebou. Ďakujeme Ti za nádhernú duchovnú optiku, ktorou nám otváraš priestor na poznanie Božích vecí a úmyslov, ktoré máš s nami, Bože, a to – dať nám budúcnosť a nádej. Táto nádej je pre nás veľkým povzbudením. Amen.
Pieseň: ES 280
Autor: Dušan Havrila

Je to vaša zvrátenosť! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu? Môže dielo povedať svojmu tvorcovi: „Nevytvoril si ma!?“ Povie azda váza hrnčiarovi: „Nič nechápe!?“ Izaiáš 29,16
Všetci sa zaodejte do pokory. 1.Petrov 5,5

Ján 15,9-17 :: Modlíme sa za: Krpeľany (Tu)