Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 25.9.2020

2.Korinťanom 9,10-15
10 A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti, 11 a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu. 12 Lebo táto služba lásky nielenže doplňuje nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu. 13 Veď keď sa dokazujete v tejto službe lásky, oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k evanjeliu Kristovmu a štedro sa delíte s nimi a so všetkými. 14 Modlia sa za vás, túžia po vás pre nesmiernu milosť Božiu vo vás. 15 Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!

Dávať je viac ako brať. „A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti, a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť…“ (v. 10,11a) Keď sme povzbudzovaní k darcovstvu, nie vždy si uvedomujeme, že všetko, čo máme, máme od Pána Boha… A nehovorím len o financiách, aj keď v tomto prípade apoštol Pavel povzbudzuje Korinťanov k finančnému darcovstvu. Darcovstvo zahŕňa aj naše talenty, resp. schopnosti a náš čas. Prof. Jaro Křivohlavý, renomovaný český psychológ, autor mnohých publikácií, ktorý o. i. roky prednášal na Filozofickej a Lekárskej fakulte UK v Prahe, vedecky dokázal, že „dáti je více nežli bráti“. Podľa dr. Paula Brnjara z USA, emeritného biskupa Slovenskej synody Sion, ktorý po „Nežnej revolúcii“ priniesol spolu s dr. Annou Kalandovou myšlienky kresťanského šafárenia aj na Slovensko, uvádza, že kresťanské šafárenie vo svojej podstate nebolo nikdy vecou peňazí, času, či talentu. Kresťanské šafárenie (a teda aj darcovstvo) vždy bolo, je a bude vecou viery. Je to odpoveď na to, kto je Bohom, resp. bohmi v mojom živote. Darcovstvo je výrazom najhlbších osobných presvedčení spaseného Božieho dieťaťa. Toto sa následne prejavuje v konkrétnych skutkoch… Ako je to u teba?
Modlitba: Ďakujem, Bože, že si stvoril svet, v ktorom je šťastnejší ten, kto dáva, než ten, kto berie. Odpusť, že sa nechávam strhnúť konzumom a premieňaj moje srdce, nech je plné viery v Teba, ktorá je činná skrze lásku. Tvoju dávajúcu lásku. Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Janka Mináčová

Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja, nemajú sa o čo potknúť. Žalmy 119,165
Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato: vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte. Kološanom 3,16

1.Korinťanom 7,17-24 :: Modlíme sa za: Trenčín (Po)