Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.2.2020

Začiatok pôstneho obdobia

1.Korinťanom 11,27-34
27 Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. 28 Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha; 29 lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo. 30 Preto je medzi vami mnoho slabých a nemocných, a mnohí odumierajú. 31 Keby sme sa totiž sami súdili, neboli by sme súdení; 32 tým však, že sme súdení, Pán nás vychováva, aby sme neboli odsúdení so svetom. 33 A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte na seba! 34 Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. A ostatné zariadim, keď prídem.

Pôst = skúmanie. Pôstne obdobie je čas, kedy by sme mali preskúmať nielen svoj dom, knihu receptov, či jedálny lístok, ale v prvom rade – svoje vnútro. K tomu nám pomáha aj spoveď v spoločenstve veriacich v kostole a Večera Pánova, ako uistenie o zmierení z Božej strany. No nemôžeme to všetko nechať len na niekoľkých „spovediach“ v chráme. Našou úlohou je, čo najčastejšie nahliadnuť do svojho vnútra a preskúmať ho na základe Božieho Slova. Dnešné slová sú dosť kritické, ale nemajú nás uviesť do depresie, že sme zlí, nehodní a hriešni (aj keď je to na 100 % pravda), ale majú nás viesť bližšie ku Kristovi (práve preto, že takí sme!). Pozrime sa do svojho srdca a zistíme, akú máme motiváciu k viere, k spovedi, k správnemu životu. Ak si myslíme, že nás Pán Boh pochváli tak, ako sa zvykneme chváliť my sami, sme na omyle. Pán Ježiš nám nedáva takúto neopodstatnenú a prázdnu chválu. On nám zvestuje odpustenie a povzbudenie, ak veríme, spovedáme sa a prichádzame k Večeri Pánovej s uznaním vlastnej nehodnosti, ale aj s uznaním Pánovej milosti a veľkosti. Preskúmajme svoje vnútro – možno nebudeme nadšení. Nezabudnime sa však spoľahnúť na Božiu milosť, lebo len vďaka nej žijeme, hýbeme sa a trváme.
Modlitba: Pane, preskúmaj a poznaj ma. A daj, aby som mala správnu motiváciu k životu viery a svedectva o Tebe. Amen.
Pieseň: ES 296
Autor: Martina Gdovinová

Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia! Žalmy 119,5
Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Lukáš 9,51

Matúš 6,16-21 :: Modlíme sa za: Jasenová (Lo)