Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.4.2020

2. nedeľa po Veľkej noci. Misericordias Domini
(Hospodinova milosť napĺňa zem. Žalmy 33,5)
Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život. Ján 10,11.27.28

Ján 10,11-30
11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 13 nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. 14 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, 15 ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. 17 Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. 18 Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho Otca. 19 Pre tieto reči zase vznikla roztržka medzi Židmi. 20 Mnohí z nich hovorili: Démonom je posadnutý a blaznie; čo Ho počúvate? 21 Iní zas vraveli: To nie sú reči posadnutého; či démon môže otvárať slepým oči? 22 V Jeruzaleme nastali slávnosti posvätenia chrámu; a bola zima. 23 Keď sa Ježiš prechádzal v chráme v sieni Šalamúnovej, 24 obkľúčili Ho Židia a spýtali sa Ho: Dokedy nám budeš držať dušu (v napätí)? Ak si ty Kristus, povedz nám otvorene. 25 Ježiš im riekol: Povedal som vám, a neveríte; skutky, ktoré činím v mene svojho Otca, svedčia o mne. 26 Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec. 27 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. 28 Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. 29 Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. 30 Ja a Otec sme jedno.

Najsilnejšie uistenie! Pán Ježiš sa k nám v dnešný deň prihovára ako Dobrý Pastier. Podľa čoho vieme, že je naozaj „dobrým pastierom“? Lebo nás pozná, vedie a Svoj život kladie za nás. Ježiš pozná každého z nás a priniesol Svoju obeť za každého z nás. Poznáme však aj my Jeho? Dávame sa Ním viesť? – – Roztržka medzi Židmi nastala vo chvíli, keď Pán Ježiš hovoril o tom, že toto poverenie dostal od Svojho Otca. Tým, že nazval Pána Boha Svojím Otcom, poslucháči Ho začali odmietať. I v súčasnosti sa stáva, že ľudia by si z Ježiša chceli zobrať iba starostlivého pastiera, ktorý sa o nás bezvýhradne stará a bude nás viesť, dávať požehnanie a pomoc… Odmietajú však prijať Ježiša ako Božieho Syna, ako Mesiáša poslaného Bohom. Aj výrok: „Ja a Otec sme jedno“ je dnes pre mnohých neprijateľný. Potrebujeme si však nanovo pripomínať, že celé toto prirovnanie o dobrom pastierovi sú Ježišova slová. Nemohol by byť Dobrým Pastierom, ak by nás klamal. Ak však prijímam slová Dobrého Pastiera ako slová pravdivé, s radostnou vierou prijímam aj jedno z Jeho najsilnejších uistení: „Nikto vás nevytrhne Otcovi z ruky.“ Haleluja!
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že si skutočný Boh – inak by si neuniesol trest za hriechy všetkých. Ďakujeme, že nás sýtiš a vedieš. Ďakujeme, že si s nami po všetky dni. Prosíme, zbavuj nás hriechu, nech čo najjasnejšie vnímame Tvoju vôľu a plníme ju. Amen.
Pieseň: ES 51
Autor: Samuel Linkesch

K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Jonáš 2,3
Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila!“ Ježiš s ním odišiel. Marek 5,22-24

1.Petrov 2,21b-25 :: Žalmy 136 :: Modlíme sa za: Rimavský seniorát