Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.5.2020

1.Timotejovi 6,17-21
17 Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie, 18 a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, zdielni, 19 a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život. 20 Zachovávaj, Timoteos, čo ti je zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania, 21 ku ktorému sa niektorí priznali a zblúdili od viery. Milosť s vami. Amen.

Byť bohatý v Bohu. Hoci vieme opak, mnohí ľudia stále veria, že peniaze prinášajú šťastie. Zámožní ľudia, ktorí sa usilujú o získanie stále väčšieho bohatstva, sa dostávajú do bludného kruhu, ktorý sa môže skončiť skazou a zničením. Efez bol bohatým mestom a efezská cirkev mala pravdepodobne mnoho bohatých členov. Pavol radil Timoteovi, aby sa v prípade problémov bránil zásadou, že majetok bohatých prináša so sebou aj veľkú zodpovednosť. Tí, ktorí majú peniaze, by mali byť štedrí, a nie sa povyšovať, pretože majú prostriedky, ktorými môžu pomôcť iným. Mali by byť opatrní, aby pre svoju vlastnú bezpečnosť nevložili svoju dôveru do peňazí, ale aby dôverovali jedine Bohu. Aj keď peniaze v živote potrebujeme, nie sú pre človeka tým najdôležitejším. Ľudí majme radi viac než peniaze, milujme Božie dielo viac než hmotné imanie a ochotne sa podeľme o to, čo máme! Vždy máme niečo, o čo sa môžeme podeliť s ostatnými.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za peniaze. Ďakujeme, že môžu poslúžiť láske, keď ich dávame ľuďom, ktorí sú v núdzi. Odpusť však, keď peniaze milujeme a zachraňuj nás Tvojou láskou, aby sme Teba a blížnych milovali z celého srdca. Amen.
Pieseň: ES 651
Autor: Andrea Lukačovská

Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Žalmy 14,2
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Rimanom 12,2

1.Jána 4,1-6 :: Modlíme sa za: Nové Sady (Dn)