Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.6.2020

1.Kráľov 10,1-13
1 Kráľovná zo Sáby počula zvesť o kráľovi Šalamúnovi pre meno Hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami. 2 Došla do Jeruzalema s početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli. 3 Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. 4 Keď kráľovná zo Sáby uzrela všetku Šalamúnovu múdrosť, i dom, ktorý postavil, 5 jedlá na jeho stole, príbytky jeho úradníkov, správanie sa jeho sluhov a ich šaty, pohárnikov, spaľované obete, ktoré prinášal v chráme, zastavoval sa jej dych. 6 Povedala kráľovi: Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti. 7 Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. 8 Blahoslavení tvoji muži, blahoslavení tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. 9 Nech je požehnaný Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela. Keďže Hospodin miluje Izrael naveky, teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. 10 Potom darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo vonných vecí a drahokamov. Nikdy ešte neprišlo také množstvo vonných vecí, ako bolo tých, čo darovala kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi. 11 Aj Chírámove lode, ktoré vozili zlato z Ofíru, priviezli veľké množstvo almugového dreva a drahokamov. 12 Kráľ dal z almugového dreva zhotoviť vybavenie pre dom Hospodinov a pre kráľovský dom, aj citary a harfy pre spevákov. Neprišlo a nebolo vidieť toľko almugového dreva až dodnes. 13 Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo si len priala a pýtala, okrem toho, čo jej dal ako kráľovský dar. Potom sa pobrala a odišla do svojej krajiny, ona i jej služobníci.

Božia múdrosť. Kráľ Šalamún bol poslušný Božej vôli. Ešte v mladosti si žiadal od Boha poslušné srdce. „Daj Svojmu sluhovi poslušné srdce…“ (1. Kráľov 3,9a). Chcel kraľovať podľa Božej vôle, a nie svojej. Bol pokorný a uvedomoval si, vďaka komu má všetko, čo ho obklopovalo. V Božej múdrosti riadil krajinu a správal sa úctivo aj k svojmu ľudu. Nemyslel len na vlastné blaho, záležalo mu aj na jednotlivcovi bez ohľadu na jeho pracovnú pozíciu. Chýr o jeho spôsobe kraľovania sa dostal až ku kráľovnej zo Sáby. Všetko, čo počula, sa jej zdalo neuveriteľné, preto sa o tom chcela osobne presvedčiť. Mala aj veľa nezodpovedaných otázok, na ktoré hľadala odpovede. Rozhodla sa správne, keď si na zodpovedanie svojich otázok vybrala Božieho služobníka Šalamúna. Ten jej dal odpoveď na všetko. Až potom pochopila a aj ona bola ohúrená tým, ako Boh požehnal Svojho poslušného služobníka. Žijeme aj my dnes tak, aby boli ľudia zvedaví, prečo sa odlišujeme od tohto sveta a chceli sa nás pýtať na Boha, v ktorého veríme? Pán Boh chce aj nás požehnať Svojou múdrosťou, aby sme sa mali dobre nielen my, ale aj ľudia okolo nás, naša rodina, priatelia, kolegovia, bratia a sestry v zbore a ľudia ktorých nám posiela do cesty. Prosme si aj my poslušné srdcia a buďme ochotní konať Jeho vôľu.
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa príliš spoliehame na svoje srdce a svoju múdrosť. Prosíme, ži v nás Svojím Duchom, aby On prinášal Tvoju lásku a Tvoju múdrosť ľuďom. Amen.
Pieseň: ES 472
Autor: Martin Drdoš

Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo. Žalmy 106,3
A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky. 1.Jána 2,17

Skutky apoštolov 13,15-25 :: Modlíme sa za: Poprad – Veľká (Ta)