Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.8.2020

Marek 8,34-9,1
34 Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma: 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? 37 Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? 38 Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi.
9, 1 Potom im povedal: Veru, hovorím vám: Sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, kým neuvidia v moci prichádzať kráľovstvo Božie.

Nasledovanie. Keď sa človek vyberie niekam na cestu, dobre sa pripraví. Ak nepozná terén, pribalí si aj náhradné oblečenie, pevnú obuv. Aby bol na cestu poriadne pripravený a nič ho nezaskočilo. Aj Pán Ježiš nás pripravuje na cestu za Ním. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Varuje nás, že cesta za Ním nebude pre nás ľahká. Zaprieť seba samého je veľmi náročné. Bojovať proti svojim žiadostiam. Zobrať na seba svoje slabosti, všetko, čoho by sme sa najradšej zbavili, to vôbec nie je jednoduché. Ježiš vie, že to pre nás nie je ľahké, a preto od nás ani nežiada, aby sme ten kríž niesli sami. On to všetko nesie spolu s nami a nikdy nenaloží viac, než dokážeme uniesť. Ak aj dopustí na našej ceste v našom živote trápenie, vždy stojí po našom boku. On Svoje deti nikdy neopúšťa. Ani vtedy, keď prídu do nášho života pochybnosti. Nikdy nás nezanechá ani neopustí. Preto sa nemáme čoho báť. Hoci vidíme, že cesta, ktorou máme kráčať, nevyzerá lákavo, ani jednoducho, dôverujme Pánu Bohu. Iba On nás vedie správnym smerom. Spoliehajme sa na Neho v každom čase.
Modlitba: Ďakujem, Bože, za kríž, hoci bolí. Odpusť, že sa mu často vyhýbam, alebo ho nechcem správne pochopiť. Prosím, veď ma k zvestovaniu Evanjelia, aj keď prídu bolestivé protivenstvá. Uč ma ukrižovať telesné vášne a žiadosti. Amen.
Pieseň: ES 474
Autor: Jana Ilčisková

Obťažoval si ma svojimi hriechmi a unavoval si ma svojimi neprávosťami. Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Izaiáš 43,24-25
Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, teraz sa s ním zmieril, keď vo Svojom pozemskom tele podstúpil smrť. Kološanom 1,21-22

Ján 8,3-11 :: Modlíme sa za: Slovenské Pravno (Tu)