Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 26.9.2020

2.Korinťanom 10,1-11
1 Ja, Pavel, sám vás napomínam v duchu tichosti a láskavosti Kristovej; ja, ktorý, keď som osobne prítomný medzi vami, som vraj pokorný, ale keď som vzdialený, som vraj smelý voči vám; 2 prosím vás, aby som nemusel, keď prídem, byť smelý v dôvere, v ktorej, myslím, môžem byť smelý pred niektorými, mysliacimi si o nás, že žijeme podľa tela. 3 Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela; 4 zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby; boríme mudrlantstvo 5 a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu 6 a sme pripravení trestať každú neposlušnosť, len čo vaša poslušnosť bude úplná. 7 Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak je niekto presvedčený o sebe, že je Kristov, nech uváži zase sám v sebe, ako on je Kristov, že sme tak aj my. 8 Veď keby som sa ešte aj väčšmi chválil mocou, ktorú mi dal Pán, aby som vás vzdelával, a nie, aby som boril, nebol by som zahanbený; 9 (ale nerobím tak), aby sa nezdalo, akoby som vás chcel strašiť (svojimi) listami. 10 Aj tak hovoria (niektorí): Jeho listy sú tvrdé a prísne, ale keď je osobne prítomný, je slabý a jeho reč bezvýznamná. 11 Taký (človek) nech uváži, že akí sme v slove v listoch, keď sme neprítomní, takí budeme aj v skutku, keď budeme prítomní.

Požehnanie napomínania. „Ja, Pavel, sám vás napomínam v duchu tichosti a láskavosti Kristovej…“ (v. 1a). „Aj tak hovoria (niektorí): Jeho listy sú tvrdé a prísne…“ (v. 10a). V Starej i Novej Zmluve by sme našli celú plejádu tých, ktorí z Božieho poverenia napomínali, ako aj tých, ktorí sa dali, či nedali napomenúť. Spomeňme si len na proroka Mojžiša a izraelský ľud na púšti. Do zasľúbenej krajiny, Kanaánu, do ktorého putovali púšťou 40 rokov, nebyť zatvrdilosti ich srdca, sa mohli dostať o viac než 39 rokov skôr… Kráľ Dávid bol na podnet Hospodina karhaný prorokom Nátanom po tom, čo zhrešil s manželkou Uriášovou a nakoniec v boji vystavil istej smrti jej manžela… Hospodin poslal proroka Jonáša kázať proti obyvateľom veľkého mesta Ninive, aby sa každý odvrátil od svojej zlej cesty… Je pre nás požehnaním, ak máme okolo seba ľudí, resp. aspoň jedného človeka, ktorému na nás záleží a vie nás napomenúť s láskou… Máš aj ty svojho „Nátana“?
Modlitba: Ďakujem, Bože, za ľudí, ktorých posielaš s napomínaním. Odpusť, že niekedy nechcem počuť Tvoje slovo do môjho života. Odpusť, že niekedy mám strach napomínať druhých, alebo to robím bez lásky. Konaj cezo mňa Svojím Duchom, aby aj napomínanie bolo správne, ako ho Ty chceš. Amen.
Pieseň: ES 646
Autor: Janka Mináčová

Ja som s tebou, znie výrok Hospodina, aby som ťa zachránil. Veď skoncujem so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa rozptýlil, iba s tebou neskoncujem. Potrestám ťa podľa práva, skutočne ťa nenechám bez trestu. Jeremiáš 30,11
Pavol píše: Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán však stál pri mne a posilňoval ma. 2.Timotejovi 4,16-17

Marek 12,41-44 :: Modlíme sa za: Trnava (Ba)