Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.6.2020

1.Kráľov 10,14-29
14 Váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi počas jedného roka, bola šesť stošesťdesiatšesť talentov, 15 okrem toho, čo prišlo od obchodníkov a z obchodných ziskov kupcov, od všetkých arabských kráľov a správcov krajiny. 16 Kráľ Šalamún dal zhotoviť dvesto štítov z tepaného zlata; šesťsto šekelov vynaložil na jeden štít. 17 Ďalej tristo pavéz z tepaného zlata. Tri miny zlata vynaložil na jednu pavézu. Kráľ ich uložil do Domu libanonského lesa. 18 Kráľ dal ďalej zhotoviť veľký trón zo slonoviny a obložiť ho rýdzim zlatom. 19 Trón mal šesť stupňov. Vzadu mal okrúhle záhlavie, na oboch stranách sedadlá a pri operadlách dva stojace levy. 20 Dvanásť levov tam stálo na šiestich stupňoch po oboch stranách. Také niečo nebolo zhotovené pre nijaké kráľovstvo. 21 Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata, aj všetky nádoby Domu libanonského lesa boli z rýdzeho zlata. Striebro nepovažovali za čias Šalamúnových za nič. 22 Lebo kráľ mal na mori taršíšske lode s Chírámovými loďami. Raz za tri roky prichádzali taršíšske lode a privážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 23 Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. 24 Celá zem vyhľadávala Šalamúna, aby počula jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. 25 Každý z nich prinášal rok čo rok svoj dar, strieborné, zlaté predmety, plášte, zbrane, vonné veci, kone a mulice. 26 Šalamún si nazhromaždil vozy a jazdcov. Mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme. 27 Kráľ dosiahol, že v Jeruzaleme bolo toľko striebra ako kamenia a cédrovia, ako je sykomôr v Šeféle. 28 Kone, ktoré mal Šalamún, dovážali z Egypta a z Kúé. Kráľovi kupci ich privádzali z Kúé za kúpnu cenu. 29 Z Egypta pochádzajúci voz vyvážali za šesťsto šekelov striebra a koňa za stopäťdesiat. Tak vyvážali prostredníctvom nich aj všetkým chetejským a sýrskym kráľom.

Bohatstvo? Aj takouto cestou Pán Boh požehnával Šalamúna a jeho ľud. Šalamún si nenechával všetko len pre seba. Vedel, že to má vďaka Bohu, a tak z darov dával aj na zveľaďovanie a budovanie Božieho chrámu a ochranu kráľovstva. Viem, nedostávame také štedré dary, ako Šalamún, no Boh sa nepozerá na veľkosť daru, ale na naše srdcia, či obetujeme milodar s láskou a vďakou za požehnanie. Veď to, že na Slovensku netrpíme hladom a v obchodoch máme jedla viac než potrebujeme, aj to je Jeho milosť voči nám. No zároveň veľa jedla aj vyhadzujeme, a to je plytvanie a znevažovanie Jeho požehnania. Preto sa poobzerajme okolo seba a hľadajme spôsob, ako sa o prebytok rozdeliť s ľuďmi okolo nás. Tak, aby nikto nemal príliš veľa a druhý nič. Peniaze vnímajme len ako požehnanie od Boha. „Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.“ (1. Tim. 6,10). No požehnaním sú aj ruky, nohy a rozum, ktoré nám Boh dal. Preto porozmýšľajme, ako by sme vedeli použiť svoje talenty v prospech zboru alebo okolia, v ktorom žijeme.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám dávaš viac, než potrebujeme. Odpusť, že príliš málo myslíme, že nadbytok dávaš, aby sme pomáhali. Prosíme, meň naše srdcia, nech dávame s radosťou tým, čo naozaj potrebujú. Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Martin Drdoš

Rozpomeň sa na Svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na Svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil. Žalmy 74,2
Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korinťanom 8,9

Lukáš 3,10-18 :: Modlíme sa za: Považská Bystrica (Tu)