Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 27.9.2020

16. nedeľa po Svätej Trojici
Ježiš Kristus odstránil smrť a Svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2.Timotejovi 1,10

2.Timotejovi 1,7-10
7 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. 8 Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium. 9 On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, 10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.

Odvážny a verný kresťan. Tento list píše apoštol Pavol z väzenia. Je v okovách pre Krista. Ide zrejme o väzenie v Ríme. Vôbec nebolo prvé. Pavel sa nastrádal nespočetne veľakrát. Čakali by sme, že mladému Timotejovi, ktorý má život ešte pred sebou, napíše pár varovných príkazov typu: ´Timotej, daj si pozor, máš život pred sebou. Môžeš ho prežiť inak než my, biedni a zbití… Rozhodni sa dobre, na Krista zabudni, ak nechceš skončiť ako ja, a pod.´ – – Pred časom ku mne prišiel mladý človek a uvažoval, že pôjde za farára. Rodičia mu dohovárali, že či chce žiť bez víkendov, bez voľného času, s 500-eurovým platom niekde na Gemeri v starej zatuchnutej fare a nemať čas na rodinu a deti a že nemá na to ani povahu… Odpovedal, že áno. A naozaj, niekedy to naše kresťanstvo vôbec nevyzerá atraktívne. Nie je na ňom čo obdivovať. Zrejme aj mladý Timotej s tým zápasil. A k tomu ešte aj strach zo smrti. Aj preto ho apoštol posilňuje a v celom liste (odporúčam si ho dnes prečítať) vysvetľuje, prečo má ostať napriek všetkému verný. Odvaha kresťana je založená na Pánu Bohu a Jeho zasľúbeniach. A tie platia aj pre nás.
Modlitba: Pane, daj, aby naša odvaha a vernosť bola výsledkom pôsobenia Tvojho Ducha, ktorý je Duchom sily, lásky a rozvahy. Amen.
Pieseň: ES 636
Autor: Milan Kubík

Hospodin oznámil Svoju spásu, Svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. Žalmy 98,2
Keď Pavol a Barnabáš prišli do Antiochie a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. Skutky apoštolov 14,27

Ján 11,1(2)3.17-27(28-38a)38b-45 :: Žalmy 125 :: Modlíme sa za: Západný dištrikt