Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.1.2020

1.Korinťanom 3,9-17
9 Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba! 10 Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia! 11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 12 Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, 13 každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. 14 Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu; 15 ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. 16 Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? 17 Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy!

Slama alebo drahokamy. Aká veľká odvaha, že Božiu stavbu Pán Boh zveril nám. Jeho spolupracovníkmi sme sa stali my, nedokonalí ľudia, so sklonmi k pýche, ale aj k lenivosti a povrchnosti – skrátka hriešnici. Zdá sa to, ako úplné bláznovstvo, ktoré je vopred odsúdené na krach. Pán Ježiš však dáva Svojim nasledovníkom, Svojej cirkvi, Svojho Svätého Ducha. Pre nás všetkých, ktorí na Božej stavbe pridávame ruku k dielu, chce byť Duch Svätý Radcom, Pomocníkom, Napomínateľom, Potešiteľom. Bez Božieho Ducha, bez Božej pomoci by sme sa darmo namáhali, skôr by sme rúcali než stavali. Božie pozvanie k spolupráci nás však zaväzuje k veľkej osobnej zodpovednosti – budovať cirkev čo najlepšie. Budeme sa za to pred Pánom cirkvi zodpovedať, či sme si počínali múdro a aká bola kvalita našej služby. Prv, než budeš skúmať, čo investuješ do stavby Božieho diela a či buduješ, alebo rúcaš, si odpovedz na otázku: Čo investoval Pán Boh do nás, aby sme mali pevný základ života? Daroval nám Svojho Syna, na ktorom môžeme postaviť svoju nádej pre časný aj večný život. Čo mu teda ponúkneš Ty? Slamu alebo drahokamy?
Modlitba: Drahý Pane, prosíme Ťa za všetkých všetkým pracovníkov v cirkvi, aby si im skrze Ducha Svätého dával múdrosť, horlivosť a silu, budovať cirkev podľa Tvojej vôle. Amen.
Pieseň: ES 575
Autor: Mary Hroboňová

Veď, čo on zrúca, viac sa nevybuduje, koho on zavrie, tomu viac neotvoria. Jób 12,14
Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Zjavenie Jána 3,7-8

Rimanom 15,7-13 :: Modlíme sa za: Hlboké (My)