Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.4.2020

1.Petrov 2,1-10
1 A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie, 2 ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, 3 keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. 4 Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, 5 a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 6 Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude zahanbený. 7 Tak vám, veriacim, je chválou, nevercom však je kameňom, ktorý zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal uholným kameňom, 8 kameňom úrazu a skalou pohoršenia, lebo oni, slovu neposlušní, sa urážajú; to je teda ich určenie. 9 Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. 10 Kedysi neboli ste ani len ľudom, a teraz ste ľudom Božím; žili ste bez zmilovania, a teraz ste došli zmilovania.

Duchovný rast. Božie Slovo neráta s možnosťou, že človek, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista – teda kresťan, bude duchovne stagnovať. Naopak. Písmo na viacerých miestach, aj v dnešnom biblickom texte povzbudzuje k budovaniu, rastu. V každom veku. Budovať má človek svoj vlastný duchovný život, budovať treba spoločenstvo kresťanov, svoj cirkevný zbor, rásť má predsa Božie kráľovstvo v tomto svete. Môžeme si byť istí, že taká stavba bude pevná, lebo má ten najlepší základ. Ak by ho niekto vyhodil, či nahradil, všetko sa zrúti. Na tento základ treba postupne pridávať kamene. Veľa kresťanov má len holé základy, nejeden kresťan dávno po znovuzrodení, aj mnoho rokov, pije stále iba „duchovné mlieko“. Všimnime si, že človek duchovne vybudovaný – to nie je ten, kto sa už nezlostí a nie je falošný, pokrytecký, či závistlivý. Aj keď opustiť takéto zlé návyky je správne, stále to Peter prirovnáva k duchovnému nemluvňaťu. Duchovne vybudovaný človek (či spoločenstvo) je schopný prinášať Bohu príjemné obete. Tak milý brat, sestra, aký bude ďalší kameň, ktorý pridáš?
Modlitba: Ďakujem, Bože, že posielaš Ducha Svätého, aby nás budoval. Odpusť, že Mu v tom často bránim a potom neviem priniesť príjemnú obeť, ba stane sa, že sa zlostím, alebo prepadám falši a pokrytectvu. Premeň moje srdce, nech s radosťou poslúcha Ducha Svätého a nechá sa pokorne formovať. Amen.
Pieseň: ES 251
Autor: Tomáš Valašík

Teraz sa srdcom a celou bytosťou zamerajte na hľadanie Hospodina, svojho Boha. 1.Kronická 22,19
Bežte tak, aby ste cenu dosiahli. 1.Korinťanom 9,24

Matúš 9,35-10,1(2-4)5-7 :: Modlíme sa za: Marhaň (Šz)