Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.5.2020

2.Timotejovi 1,13-18
13 Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 14 Svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. 15 Vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Hermogenes. 16 Domu Oneziforovmu nech Pán udelí milosrdenstvo, lebo ma často obživil a nehanbil sa za moje okovy, 17 ale keď prišiel do Ríma, horlivo ma hľadal aj našiel. 18 Nech mu Pán dá nájsť milosrdenstvo v onen deň u Pána; a koľko sa mi naposluhoval v Efeze, sám najlepšie vieš.

Evanjelium – zdravá reč. Dnes azda viac, ako inokedy venujeme pozornosť zdravému životnému štýlu. Zháňame sa za informáciami, študujeme, čo prospeje nášmu telesnému i duševnému zdraviu. Otázkou je, čo s danými poznatkami urobíme. Niekto ich s radosťou aplikuje do života, iný to vzdá, pretože stratí trpezlivosť čakať na dobrý výsledok a ďalší to ani neskúsi. – – Timoteus počúval od Pavla zdravé reči. Tých sa má držať. Napriek nepochopeniu, rôznym stratám a príkoriam. Sám to nedokáže, ale s pomocou Ducha Svätého – určite. Výraz „zdravé reči“ používali v evanjeliách ľudia, ktorých Ježiš vyliečil. Predtým boli zmrzačení alebo chorí – teraz sú zdraví. Preto je kresťanská viera zdravé učenie. Napriek tomu mnohým nie je pochuti. Zvlášť vtedy, keď sa treba niečoho vzdať. Pán Ježiš však hovorí: „…kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8,35).
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že pre nás máš uzdravenie. Chorobu zameníš za nové zdravie. Keď nie teraz, tak nakoniec, keď dostaneme nové telá. Ďakujem, že nemusím lipnúť na terajšom tele, ale s vierou Ťa nasledovať, aj keby ma to malo stáť život. Veď dáš lepší. Amen.
Pieseň: ES 286
Autor: Lýdia Kordošová

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny. Žalmy 25,16
Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda; kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný.“ Ježiš mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ Ján 5,7-8

Skutky apoštolov 1,12-26 :: Modlíme sa za: Obišovce (Ko)