Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 28.9.2020

2.Korinťanom 10,12-18
12 My sa totiž neodvažujeme prirátať alebo prirovnať k tým, čo odporúčajú samých seba. Ale sú aj nerozumní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirovnávajú. 13 My sa však nebudeme chváliť bez miery, ale podľa miery pôsobiska, ktorú nám vymeral Boh, aby sme došli až k vám. 14 Nevystatujeme sa, ako by sme ani neboli prišli až k vám; veď až k vám sme prišli s evanjeliom Kristovým. 15 Ale ani sa nechválime bez miery cudzou prácou; veď máme nádej, že dosiahneme hojný úspech medzi vami, na vlastnom pôsobisku, keď vzrastie vaša viera, 16 aby sme potom kázali evanjelium aj vo vzdialenejšom kraji a nemuseli sa honosiť hotovou prácou na cudzom poli. 17 Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi; 18 lebo nie ten sa dokázal, kto sa sám odporúča, ale koho Pán odporúča.

Neporovnávaj sa! Si jedinečný! Pán Boh ťa utvoril so všetkými tvojimi obdarovaniami a charakterom a dal ti na tejto zemi konkrétne poslanie. Máš svoj príbeh znovuzrodenia, ktorý sa nedá porovnať so žiadnym príbehom, lebo nik nie je ako ty. A máš v sebe Ducha Svätého, ktorý bol daný Jeho deťom nielen, aby žili posvätený život v Jeho prítomnosti, ale tiež nato, aby slúžili mocou, ktorá im bola daná zhora. Neporovnávaj sa s inými! Možno takého ducha porovnávania do nás zasiali už rodičia tým, že hodnotili a porovnávali svoje deti. Neuvedomujú si, ako ich zraňujú a narúšajú ich vzájomné vzťahy. Alebo sa cítime nedocenení, a preto potrebujeme poukazovať na kresťanstvo iných, aby sme sa cítili lepší… Možno si nie sme istí sami sebou, tým, čomu veríme a aké máme poslanie. Možno sme zabudli na Ducha Božieho, ktorý v nás koná Svoje dielo a že nie sme „sami svoji“. Je smutné vidieť Božie deti ako v Cirkvi zápasia o svoje postavenie, o svoj priestor, či svoju hodnotu, akoby boli poslaní prezentovať seba. Porovnávanie neprináša nič dobré! Ktosi povedal, že ak sa s niekým porovnávaš, staneš sa Jeho nepodarenou kópiou. Je možné, že sa minieš cieľa, pre ktorý Pán Boh povolal teba. Pavol presne vedel, k čomu bol povolaný, a preto odmieta stavať na úspechu alebo neúspechu iných. Boh ťa potrebuje presne takého, aký si. Ak chceš, aby si ťa naplno použil, nechaj sa Ním viesť!
Modlitba: Ďakujem, Bože, že ma oslobodzuješ z porovnávania sa. Dávaš mi možnosť radovať sa zo života aký je, lebo nemusím strácať čas zápasmi. Odpusť, že aj keď nemusím, niekedy to robím. Daj mi pokoru a lásku k Tebe, nech sa nechávam viesť. Amen.
Pieseň: ES 478
Autor: Anna Činčuráková Tipulová

Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky, keď povieš: Nemám v nich záľubu. Kazateľ 12,1
Filip našiel Natanaela a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Nato mu povedal Natanael: „Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré?“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Ján 1,45-46

Rimanom 6,18-23 :: Modlíme sa za: Turá Lúka (My)