Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.4.2020

1.Petrov 2,11-17
11 Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. 12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby – vidiac vaše dobré skutky – oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) ohovárajú ako zločincov. 13 Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu, 14 alebo vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia. 15 Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí 16 ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci! 17 Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!

Byť vzorným Božím služobníkom. Pred rokmi mi istý brat opísal príbeh svojho života. Bol úspešným podnikateľom, ktorý vedel dobre obchádzať štátne zákony, čo mu prinášalo značný zisk. Keď sa stretol s Pánom Ježišom a prijal Ho do svojho srdca, začal žiť podľa Božích zákonov s túžbou dodržiavať i tie pozemské zákony. Samozrejme, zo zisku mu pri poctivom odvádzaní daní zostávalo menej, ale on sám vyznal, že mu zostáva rovnako, ako predtým – z jedného dôvodu. Vtedy hoci mal viac, Satan si to veľmi rýchlo vyžiadal späť. Dnes cíti požehnanie od Pána Boha a v ničom nemá nedostatku. Božie Slovo nás v texte oslovuje ako cudzincov a hostí na tomto svete a vyzýva nás k vzornému správaniu medzi pohanmi a k poddanosti každému ľudskému zriadeniu. Sú situácie, keď nás možno láka, aby sme sa prispôsobili domácim, používali ich praktiky, profitovali, kde sa dá a splynuli s davom… V poveľkonočnom období, ktoré práve prežívame, sme však nanovo pozvaní k živému svedectvu o Pánovi Ježišovi Kristovi v každej chvíli života. Naším životom, reakciami, správaním, môžeme a aj máme priniesť kus nebeského domova tým, ktorí Ho ešte nepoznajú.
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že aj keď si Bohom, konal si všetko pokorne a spravodlivo. Odpusť, keď sa niekedy snažím robiť veci nesprávne, či zle. Oživuj môjho ducha a veď ma, nech robím, čo Ti je milé. Amen.
Pieseň: ES 498
Autor: Hanka Peničková

Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily. Kazateľ 9,10
Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi. Rimanom 12,11

Ján 17,20-26 :: Modlíme sa za: Martin (Tu)